Middelen en oproepen tot voorstellen

ComCiRed 2022
De twaalfde editie van de ComCiRed-bijeenkomst (Comunicar Ciencia en Red) vindt op 6 en 7 oktober plaats in La Laguna, in samenwerking met de Universiteit van La Laguna. Het is gericht op de eenheden voor wetenschappelijke cultuur en innovatie (UCC+I). Het hoofddoel is dat de leden van het UCC+I-netwerk, gecoördineerd door FECYT, gedurende twee dagen de gelegenheid krijgen elkaar te ontmoeten, ervaringen en beste praktijken uit te wisselen en te genieten van workshops en conferenties die van belang zijn voor hun werkgebied. Er moet een formulier worden ingevuld waarop de belangrijkste informatie over het project wordt vermeld. Opleiding zal ook een belangrijke rol spelen in ComCiRed. De workshops die in deze editie worden aangeboden, gaan over inclusieve wetenschapscommunicatie en -verspreiding via live audio- en videoplatforms. Deadline tot 13 juli 2022.
JUSTMAD 2023
De inschrijving voor de editie 2023 van de hedendaagse kunstbeurs JUSTMAD is nu geopend. Net als in voorgaande jaren wordt de beurs weer gehouden in het Palacio Neptuno in Madrid, waar zo’n 40 galeries bijeen zullen komen met een nieuwe ruimtelijke opzet. Een selectiecomité zal samen met de artistieke directie van de beurs de exposanten selecteren op basis van het voorgestelde project en de inhoud ervan. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 juli 2022.
XIX internationale fotowedstrijd over industrieel erfgoed
INCUNA organiseert de XIX Internationale Fotowedstrijd over Industrieel Erfgoed. Bij deze gelegenheid zal het thema industrieel, cultureel en natuurlijk erfgoed zijn, met name de belangrijkste onderdelen van het programma van de 24e Internationale Conferentie over het Industrieel Erfgoed. Het doel is om de beelden van het industrieel erfgoed te verspreiden, waarderen en projecteren in zijn culturele dimensie. Deze dimensie houdt verband met de erfenis van de industrie, de cultuur en de herinnering aan het werk, alsook het architectonisch en technologisch erfgoed en het erfgoed van civiele of openbare werken, vanuit een multidisciplinair oogpunt in zijn landschappelijke context. Er zal een eerste prijs van 600 euro en een tweede prijs van 300 euro worden toegekend. De winnende foto’s zullen deel uitmaken van het archief en het documentatiecentrum van de Vereniging voor Archeologie en Industrieel Erfgoed INCUNA. De uiterste datum voor de indiening van fotografische werken is 15 augustus 2022.
Inéditos 2023
La Casa Encendida en Fundación Montemadrid lanceren Inéditos 2023, een oproep aan jonge curatoren, Spanjaarden of buitenlanders die in Spanje wonen, tot 35 jaar oud, voor de creatie van onuitgegeven tentoonstellingsprojecten die betrekking hebben op om het even welk facet van de huidige artistieke creatie en die zich onderscheiden door hun innovatie, kwaliteit en de aanpassing van het project aan de beschikbare middelen. Er worden twee prijzen van 3.000 euro uitgereikt en aan elk project wordt een budget van 25.000 euro toegekend voor de formalisering van de tentoonstelling die in 2023 in La Casa Encendida zal worden gehouden. Er zal ook een catalogus met de winnende projecten worden gepubliceerd. De oproep staat open tot 6 september 2022.
Samenwerkingsbeurzen 2022/2023
Deze beurzen van het ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding zijn bestemd voor studenten die in de laatste jaren van hun bachelor- of masterdiploma zijn ingeschreven om onderzoekstaken uit te voeren in universitaire faculteiten, in een van volgende kennisgebieden: Ingenieurswetenschappen en Architectuur of Technisch Onderwijs, Wetenschappen en Experimentele Wetenschappen, Sociale en Juridische Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen en Kunsten en Geesteswetenschappen. Open tot 20 september 2022.
Art Madrid’23
Art Madrid opent de inschrijvingsperiode voor de achttiende editie van deze hedendaagse kunstbeurs, die van 22 tot 26 februari 2023 gehouden zal worden in de Galería de Cristal del Palacio de Cibeles tijdens de Art Week. Via een specifiek communicatiepakket zullen de nieuwe galeries die aan de beurs deelnemen worden voorgesteld en een bijzondere zichtbaarheid krijgen. Bovendien zullen, ter ondersteuning van de artistieke creatie en het galerie-werk, verschillende prijzen worden uitgereikt: Beste Stand, Nieuwe Inzending, Nieuwe Kunstenaar, Art Madrid Acquisition Award. Galerieën die belangstelling hebben in een deelname, kunnen hun aanvragen tot 10 oktober insturen.
XXV "Sala El Brocense" Prijs voor Beeldende Kunsten
De Diputación Provincial de Cáceres, die tot doel heeft de artistieke creatie te bevorderen en aan te moedigen, vergroot haar artistieke erfgoed met een staaltje van de avant-garde die niet alleen in ons land, maar ook internationaal wordt geproduceerd. Er zal een eerste prijs van 6.000 euro, een tweede prijs van 4.000 euro en twee keer een derde prijs van 2.500 euro worden toegekend. Alle geselecteerde werken zullen worden tentoongesteld in de Sala de Arte El Brocense; de beslissing van de jury zal worden bekendgemaakt bij de opening van de tentoonstelling, die voor november is gepland. Voor de wedstrijd kunnen maximaal twee werken worden ingezonden; deze werken mogen geen eerdere prijzen gewonnen hebben en dienen vrij van onderwerp te zijn. Inzenden kan tot 10 oktober 2022.
VIII Editie van de #TAIFOTO beurzen
Voor het achtste achtereenvolgende jaar heeft de universitaire kunstacademie TAI het beursprogramma #TAIFOTO aangekondigd, met als doel het talent van amateur- of semi-professionele fotografen te belonen. De instelling, met een geschiedenis van meer dan 50 jaar, biedt de mogelijkheid om tijdens het academiejaar 2022/2023 een opleiding te volgen in haar officiële universitaire masteropleiding Artistieke en documentaire fotografie. De wedstrijd is bestemd voor meerderjarige amateur- of semi-professionele fotografen, ongeacht hun nationaliteit, die hun professionele carrière op het gebied van artistieke en documentaire fotografie willen ontwikkelen.
Selectie van tentoonstellingsprojecten van Red Itiner
Het Itiner-netwerk is een platform voor culturele samenwerking tussen de Gemeenschap van Madrid en de gemeenten in de regio, dat de toegang tot kunst en cultuur wil bevorderen en wil bijdragen tot culturele decentralisatie door middel van een jaarlijks programma van tijdelijke tentoonstellingen die rondreizen in de verschillende gemeenten die lid zijn van het netwerk. De oproep is bedoeld om een impuls te geven aan de professionele curatoriële sector en om vernieuwende tentoonstellingsvoorstellen van hoge kwaliteit te selecteren die openstaan voor een nieuw publiek.
Beurzen voor curatorschap en museumbeheer
Het doel van dit programma is de gespecialiseerde opleiding van de geselecteerde student te ondersteunen, zodat hij/zij een professionele opleiding kan krijgen in de theorie en de technieken die verband houden met het beheer van musea en de organisatie van tentoonstellingen op een alomvattende manier (Curatorial Studies). Het beursprogramma biedt een beurs in het buitenland aan met een dotatie van 18.000 euro, plus maximaal 12.000 euro voor het lesgeld in het gekozen opleidingscentrum, dat verband moet houden met hedendaagse kunst (van avant-garde tot heden).
PICE Residenties 2022 (alleen nationaal)
De oproep heeft tot doel de opleiding en de verbreding van de beroepservaring te ondersteunen, alsook de verspreiding van de Spaanse cultuur door de deelname van Spaanse en in Spanje woonachtige kunstenaars, onderzoekers en professionals aan culturele residentieprogramma’s.
Artistieke residentie in WIELS 2022
Acción Cultural Española (AC/E) organiseert samen met het centrum voor hedendaagse kunst WIELS (Brussel) de deelname van een Spaanse kunstenaar aan zijn prestigieuze internationale residentieprogramma tussen juli en december 2022. Het doel van deze oproep is de oprichting van samenwerkingsnetwerken te vergemakkelijken, de mobiliteit van Spaanse ontwerpers te bevorderen, de artistieke productie te stimuleren door residenties voor kunstenaars aan te bieden en werkruimten ter beschikking te stellen, alsook de banden met internationale culturele instellingen aan te halen.
Steun voor Creacion'22
De oproep is gericht tot kunstenaars en kunstenaarscollectieven die ouder zijn dan 18 jaar, Spaanse of Portugese nationaliteit of woonplaats bezitten en een project hebben dat nog moet worden uitgevoerd of waaraan er gewerkt wordt, in samenwerking met een externe agent (museum, galerie of ander soort kunstinstelling) en dat moet worden geproduceerd.
Generaties 2023
De oproep, die wordt georganiseerd door de Fundación Montemadrid en de Casa Encendida, is gericht tot jonge kunstenaars die in Spanje wonen. Doel is een platform te bieden voor hedendaagse kunst, waar het werk van jonge ontwerpers wordt gepresenteerd en dat deze voorstellen verspreidt onder gespecialiseerde critici en het grote publiek. Het resultaat van de oproep is een tentoonstelling van de acht winnende projecten, die in februari volgend jaar zal worden gepresenteerd in La Casa Encendida. De kunstenaars waarvan de werken geselecteerd worden, ontvangen elk een schenking van 10.000 euro.
IIe editie van het Programma voor Artistieke Residenties
De oproep, die wordt georganiseerd door de Fundación María José Jove en de Universidade da Coruña, via NORMAL, Espazo de Intervención Cultural de la UDC, heeft tot doel de relatie tussen artistieke creatie, kritisch denken en sociale participatie te verdiepen, door creatieve projecten van sociaal belang te bevorderen die verband houden met de gemeenschap. De kunstenaars, die per residentie maximaal 6.000 euro ontvangen, krijgen ook een individuele werkruimte in Normal, curatoriële ondersteuning en materiële en economische middelen voor de productie van niet-gepubliceerde projecten, alsmede accommodatie in de universitaire residentie.
Residenties voor de ontwikkeling van artistieke projecten 2022
Het programma Tabakalera steunt de ontwikkeling van artistieke projecten in alle vormen, ongeacht de artistieke discipline, waarbij wordt getracht het lokale artistieke weefsel te versterken en de uitwisseling tussen artistieke gemeenschappen aan te moedigen. De residentie, die tussen vier en acht weken zal duren, zal ruimte en middelen bieden voor de ontwikkeling van het artistieke project, dat ook zal worden begeleid door professionals uit het gebied.
Wetenschappelijke ISELP-residentie - najaar 2022
Het ISELP biedt een wetenschappelijk verblijfsprogramma dat openstaat voor alle opkomende onderzoekers. Via dit programma stimuleert het Instituut onderzoek, zonder vooropgezet doel, naar een of meer aspecten van de hedendaagse kunstcultuur. Er kunnen projecten worden ingediend die betrekking hebben op kunstgeschiedenis of andere disciplines van de menswetenschappen en de sociale wetenschappen, met bijzondere belangstelling voor projecten waarin de verbanden tussen kunst, cultuur en samenleving worden onderzocht. Het ISELP wil het ontstaan van nieuwe discoursen en de communicatie daarvan met het publiek aanmoedigen. Elke bewoner ontvangt een beurs van 2.000 euro en ondersteuning gedurende drie maanden.
Europese prijs voor stedelijke openbare ruimte
Het Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) heeft de elfde editie van de Europese prijs voor stedelijke openbare ruimte aangekondigd. Deze tweejaarlijkse erewedstrijd, die sinds 2000 de beste interventies voor het creëren, transformeren en herstellen van openbare ruimten in Europese steden erkent, zal werken onderscheiden die tussen 2018 en 2021 zijn uitgevoerd. Inschrijvingen geopend van 20 april tot 17 mei.
MAEC-AECID-beurzen voor residenties aan de Koninklijke Academie van Spanje in Rome
De MAEC-AECID-beurzen voor residenties aan de Koninklijke Academie van Spanje in Rome, academiejaar 2022-2023, omvatten twee artistieke residentieprogramma’s die gericht zijn op Spaanse en EU-burgers (ROMA-programma) en Latijns-Amerikaanse burgers (ROMAIB-programma). Het doel van deze instelling is bij te dragen tot de opleiding van kunstenaars, restaurateurs en onderzoekers, teneinde als platform te dienen voor de internationale projectie van de creatieve cultuur van Spanje, een grotere culturele aanwezigheid van Spanje in Italië te bewerkstelligen en meer Europese culturele banden tot stand te brengen. De uiterste termijn voor het indienen van aanvragen is van 8 tot 22 maart 2022.
Excenario. Platform voor de programmering van podiumkunsten en muziek in het buitenland
De AECID-catalogus van podiumkunsten en muziek is het belangrijkste instrument voor de culturele promotie, verspreiding en programmering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Europese Unie en Samenwerking. De Spaanse Ambassades, consulaten en culturele centra (CCE) in het buitenland gebruiken de AECID-catalogus als referentie om inhoud te geven aan hun jaarlijkse programmatie en om te reageren op promotors, festivals en andere agenten die belangstelling hebben voor Spaanse kunstenaars. De oproep staat open tot 31 maart 2022.
Curatoriële Residentie Matadero - LOOP
Het Matadero Madrid Artiest-in-Residentie Centrum heeft in samenwerking met LOOP, Fabra i Coats en Centre d’Arts Santa Mònica een oproep gelanceerd voor een residentie om werkruimte, financiële middelen, institutionele steun en internationale zichtbaarheid te bieden aan een curator van om het even welke afkomst. Als resultaat van de residentie zal de curator deelnemen aan een tentoonstelling rond het idee van ‘thuis’ als centrale as, die in september 2022 in het Centre d’Arts Santa Mònica zal worden gehouden. Oproep open tot 6 maart 2022.
Internationale ontwerpwedstrijd voor de creatie van de nieuwe visuele identiteit van de stad Madrid
De stad Madrid is op zoek naar een nieuwe visuele identiteit, een logo, een grafisch element of een visuele compositie die haar identificeert en haar in staat stelt haar identiteitswaarden sterk uit te dragen en op alle gebieden als promotiemerk voor de stad te fungeren. De finalisten ontvangen 10.000 euro, terwijl de winnaar in aanmerking komt voor een maximumbedrag van 130.680 euro.
Miguel Casablancas Prijs 2022
De wedstrijd bekroont het werk van jonge kunstenaars in vier categorieën: werk (prijs van 2.000 euro), project (budget van 3.000 euro), bemiddeling (3.000 euro) en grafische communicatie (4.000 euro). De wedstrijd staat open voor individuele kunstenaars en artistieke collectieven, uit binnen- en buitenland, woonachtig in Spanje, geboren na 1 januari 1986.
Wedstrijd voor Artistieke Creatie van de Universiteit Loyola
Tot 28 februari 2021 is er de oproep tot deelname aan de Wedstrijd voor Artistieke creatie voor opkomende kunstenaars van de Universiteit Loyola van Andalusië. Inwoners in Spanje, ongeacht hun nationaliteit, kunnen hun schilder, foto en beeldhouwwerken opsturen.
XV Editie van de Europese Carlos V Prijs
De Yuste Stichting doet een buitengewone oproep voor het indienen van kandidaturen voor de XV editie van de Europese Carlos V Prijs. In aanmerking komen personen, organisaties, projecten of initiatieven die met hun inspanningen hebben bijgedragen aan de algemene kennis en waardering van de culturele, sociale, wetenschappelijke en historische waarden van Europa of aan de eenwording van de Europese Unie. De uiterste datum is 28 februari 2022.
XXXVIII Verhalenwedstrijd Villa de Mazarrón
Het stadhuis van Mazarrón (Murcia) en de Universidad Popular van Mazarrón kondigen de XXXVIII Verhalenwedstrijd “Villa de Mazarrón” - Antonio Segado del Olmo - aan om de literaire creativiteit van alle schrijvers in de Spaanse taal te ondersteunen. Tot en met 28 februari 2022.
Leonardo beurzen voor Onderzoekers in Fysica 2022
De Leonardo beurzen voor Onderzoekers in Fysica zijn bedoeld om rechtstreeks het werk te ondersteunen van onderzoekers die zich halverwege hun loopbaan bevinden en gekenmerkt worden door een zeer innovatieve wetenschappelijke output. Tot 28 februari 2022.
Juncal Ballestín Internationale Onderzoeksbeurs
Artium Museoa, Museum voor Hedendaagse Kunst van Baskenland, kondigt een oproep aan tot het indienen van voorstellen voor een Internationale Onderzoeksbeurs in verband met het Centrum voor Onderzoek en Documentatie van Baskische Kunstenaars, Artistieke Praktijken en Feministische Theorieën van de Kunst. De oproep staat open tot 18 februari 2022.
LUBNA-Coevolution-beurs voor vrouwen
De LUBNA oproep voor onderzoek voor vrouwen zoekt kunstenaars, curatoren, activisten en in het algemeen elke onderzoeker die haar leven wijdt aan praktijken die de huidige context vanuit een kritisch en creatief oogpunt onderzoeken. De oproep staat open tot 10 februari 2022.
visit.brussels Awards
Al meer dan 10 jaar belonen de visit.brussels awards lokale culturele en toeristische initiatieven die de hoofdstad op nationaal en internationaal niveau doen schitteren. De winnaars worden gekozen door het grote publiek en door een jury bestaande uit professionals uit de toeristische sector en de pers. Voor de oproep 2021 zijn er 8 verschillende modaliteiten. De oproep loopt nog tot 20 december 2021.
Prinses van Asturië Prijzen 2022
De onderscheidingen zijn bedoeld als erkenning van wetenschappelijk, technisch, cultureel, sociaal en humanitair werk dat op internationaal gebied wordt verricht door personen, instellingen, groepen personen of instellingen, en worden toegekend in acht categorieën: kunsten, sociale wetenschappen, communicatie en geesteswetenschappen, bondgenootschap, internationale samenwerking, sport, wetenschappelijk en technisch onderzoek en literatuur. Oproep open tot 3 maart 2022
Communicatiemedewerker bij het Fins Cultureel Instituut
Het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux is op zoek naar een parttime communicatiemedewerker die het team komt versterken voor een vast dienstverband vanaf 10 januari 2022. Het betreft een parttime functie (19 uur/week), met een salaris van € 1200 per kalendermaand (brutto). Daarnaast biedt het instituut een vaste maandelijkse vergoeding voor telefoon- en internetgebruik, culturele tickets, evenals maaltijdcheques en een maandelijkse reiskaart voor het openbaar vervoer in Brussel. De werkuren zijn flexibel en worden overeengekomen met de directeur van het instituut. Stuur uw motivatiebrief en CV (in één pdf-bestand) in het Engels uiterlijk op 12.12.2021 naar [email protected] Gelieve in de onderwerpregel van uw e-mail “Communicatiemedewerker 2022” te vermelden.
Premio Enrique Ginestal
De nationale schilderprijs Enrique Ginestal, die georganiseerd wordt door het Organismo Autónomo Local de Cultura de Talavera de la Reina, heeft tot doel artistieke creaties op het gebied van de schilderkunst te bevorderen. Met XXXVIII gehouden edities heeft deze wedstrijd een geconsolideerde achtergrond in het Spaanse artistieke panorama. Deze prijs is bedoeld om het expressieve talent van zowel nieuwe als gevestigde kunstenaars te erkennen. De oproep tot het indienen van inzendingen loop tot tot 31 januari 2021.
Internationale Lena Prijs voor Kortverhalen
Het gemeentebestuur van Lena kondigt in samenwerking met het ministerie van Cultuur van het Prinsdom Asturië een wedstrijd voor kortverhalen aan, waarin werken van minimaal vier en maximaal acht pagina’s met 3.000 euro zullen worden beloond. De oproep tot het indienen van voorstellen staat open tot 31 januari 2022.
Spain arts, science & culture/ Belgium 2022
De Afdeling Cultuur en Wetenschap van de Ambassade van Spanje in België bepaalt een nieuwe inlevertermijn voor culturele en wetenschappelijke samenwerkingsprojecten tussen Spanje en België die in België plaatsvinden in 2022.
Comics Summer Camp 2022
Dit stadskamp wordt gehouden in het Belgisch Stripcentrum van 12 tot 17 juli 2022 in Brussel. Elke jonge kunstenaar tussen 18 en 27 jaar die in een van de 27 EU-lidstaten woont, kan deelnemen en moet een digitale portfolio van 10 tot 20 pagina’s indienen met specifieke inhoud zoals werken met analoge technieken, werken met digitale technieken en sequentiële verhalende werken. De deadline voor het indienen van inzendingen is 15 december 2021.
Open call voor het project “Comics”
Dit jaar vraagt Comic Art Europe aan striptekenaars om door middel van echte verhalen of fictieve creaties na te denken over coëxistentie in de moderne wereld. Een jury, bestaande uit stripdeskundigen en vertegenwoordigers van elk van de 5 culturele organisaties die deelnemen aan het project Comic Art Europe, zal 5 projecten selecteren. De deadline voor het indienen van inzendingen is 15 december 2021.
SAC International Curatorial Residency Program 2022
Het residentieprogramma Sant Andreu Contemporani, in samenwerking met Fabra i Coats - Fàbrica de Creació van Barcelona en het Institut Ramon Llul, heeft een oproep tot het indienen van aanvragen geopend voor de selectie van een internationale curator, die deel zal uitmaken van de jury van de Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2022 en die een curator project zal ontwikkelen met een selectie van kunstenaars uit de Catalaanse context, dat aan de wedstrijd zal worden voorgelegd. De deadline voor het indienen van inzendingen is 1 februari 2022.
PICE 2022 de Movilidad y Visitantes
Het doel van de mobiliteitsoproep is de internationale verspreiding van de Spaanse cultuur door de promotie in het buitenland van opkomende artiesten, kunstenaars en vakmensen. Het doel van de bezoekersoproep is de internationale verspreiding van de Spaanse cultuur door de aanwezigheid in Spanje van internationale opinieleiders en professionals uit de culturele sector. De deadline voor het indienen van inzendingen is 31 augustus 2022.
Stichting Prinses van Girona Awards 2022
De Stichting doet opnieuw een oproep tot het indienen van voorstellen in de categorieën Kunst en Literatuur, Bedrijfskunde, Wetenschappelijk Onderzoek en Sociale Zaken, voor jonge Spanjaarden die zich onderscheiden door een briljante, constante en vastberaden carrière die waarde toevoegt en met een duidelijke wil om door samenwerking en inzet veranderingen in onze samenleving teweeg te brengen. Daarnaast wil de categorie Internationaal erkenning geven aan de professionele loopbaan van jongeren uit de hele wereld die zich onderscheiden door hun werk, hun verdiensten en hun voorbeeldigheid. In tegenstelling tot de andere categorieën van de FPdGi Awards, wordt de International Award toegekend op basis van nominatie. De deadline voor het indienen van inzendingen is 30 november 2021.
Planetario de Madrid Prijs voor Novelle 2021
Het Departement van Cultuur, Toerisme en Sport kondigt de 1ste “Planetario de Madrid” Prijs voor Novelle 2021 aan, met als doel de cultuur en de literaire en wetenschappelijke creaties op astronomisch gebied te bevorderen en de professionalisering van de literaire sector aan te moedigen. De oproep staat open voor zowel Spaanse als buitenlandse meerderjarige schrijvers, of minderjarige schrijvers met toestemming van de ouder(s), die Spaans als hun literaire taal gebruiken. Tot 25 oktober 2021.
Beurzen voor beeldend kunstenaars en artistieke collectieven "Crea 2021" Stichting Caja Burgos
Met het oog op samenwerking met kunstenaars en artistieke collectieven op het gebied van de beeldende kunst kondigt de Stichting Caja Burgos in het kader van het programma Crea2021 het programma van beurzen voor beeldend kunstenaars en artistieke collectieven 2021 aan. Deze oproep betreft de toekenning van financiële steun voor samenwerking bij de verwezenlijking van tentoonstellingsprojecten op het gebied van schilder-, beeldhouw-, fotografie- en videokunst-, installaties, gravures en stempeltechniek. Aanvragers kunnen hun projecten indienen tot 29 oktober 2021.
Telefónica Talentum 2021 Beurzen
Fundación SEPI kondigt de oproep aan tot het indienen van aanvragen voor het programma Telefónica Talentum 2021, dat gericht is op jonge afgestudeerden van universiteiten of studenten met maximaal 30 ECTS-studiepunten; of afgestudeerden van een hogere of middelbare beroepsopleiding. Het doel is een praktische opleiding aan te bieden in een omgeving van innovatie en ondernemerschap in bedrijven die deel uitmaken van de Telefónica-groep en in de bedrijven/accelerators/instellingen die aan het programma deelnemen. Tot 30 november 2021.
Internationale Affichewedstrijd ANIMAYO 2022
Deze wedstrijd opent de deuren voor creativiteit en artistieke promotie om de affiche te selecteren die het beeld zal zijn van de 17e editie van de Animayo International Summit, het festival dat gekwalificeerd is voor de Academy Awards in de categorie korte animatiefilms. De oproep tot het indienen van voorstellen staat open voor personen van 16 jaar en ouder, ongeacht hun nationaliteit en woonplaats. Tot 31 januari 2022.
Inéditos 2022
La Casa Encendida van de Stichting Montemadrid opent Inéditos 2022, de oproep aan jonge curatoren, Spanjaarden of buitenlanders die in Spanje wonen en tot 35 jaar oud, voor de realisatie van onuitgegeven tentoonstellingsprojecten. De rode draad van het voorstel kan elk facet van de huidige artistieke creatie zijn en de innovatie, kwaliteit en geschiktheid van het project voor de beschikbare middelen zullen bijzonder op prijs worden gesteld. Er worden twee prijzen van 3.000 euro uitgereikt en in 2022 wordt er een tentoonstelling georganiseerd in La Casa Encendida. Er zal ook een catalogus van de winnende projecten worden gepubliceerd. Inzendingen tot 9 september 2021.
FOTCIENCIA 18
FOTCIENCIA is een initiatief van de Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) (Spaanse Stichting voor Wetenschap en Technologie) en het Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (Staatsagentschap Hoge Raad voor Wetenschappelijke onderzoeken), met de medewerking van de Stichting Jesús Serra, dat enerzijds tot doel heeft de wetenschap dichter bij het publiek te brengen door middel van een artistieke visie aan de hand van foto’s, en anderzijds de wetenschappelijke gemeenschap te doordringen van het belang van de verspreiding van hun werk in de samenleving als geheel. Deelname staat open voor iedereen die meerderjarig is en eigen foto’s inzendt die niet zijn geselecteerd in soortgelijke wedstrijden of selectieprocessen en die binnen het thema wetenschap en technologie vallen. De oproep tot het indienen van inzendingen voor de 18e editie staat open tot 14 oktober 2021. De geselecteerde foto’s zullen deel uitmaken van een reizende fototentoonstelling die elk jaar in de belangrijkste musea, wetenschapscentra, universiteiten en culturele centra van het land zal voorgesteld worden.
KBr Photo Award
De Stichting MAPFRE presenteert de 1e editie van de KBr Photo Award, een tweejaarlijkse internationale prijs waarmee de Stichting haar steun aan artistieke creatie bevestigt door de winnaar bekend te maken op het nationale en internationale toneel, door zijn of haar carrière een impuls te geven met een geldprijs van 25.000 euro, een tentoonstelling van zijn of haar werk in Espai 2 van KBr in februari 2023 en de lancering van de bijbehorende catalogus. De KBr Photo Award staat open voor meerderjarige nationale of internationale kunstenaars die van plan zijn een nieuw en ongepubliceerd fotografisch project uit te voeren. Inzendingen tot 10 september 2021.
Casa Velázquez Wetenschappelijke beurzen
Casa Velázquez heeft een oproep gelanceerd tot het indienen van aanvragen voor beurzen die bestemd zijn voor jonge onderzoekers die voor hun werk een kort verblijf op het Iberisch schiereiland nodig hebben. Kandidaten moeten een doctoraatsprogramma volgen en een onderzoeksproject voorleggen met betrekking tot de humane en sociale wetenschappen, in verband met het Iberisch schiereiland, de Maghreb en Latijns-Amerika tijdens de koloniale en hedendaagse periode. De specifieke beurzen, van 1 tot 3 maanden, zullen beschikbaar zijn tussen 1 januari en 31 december 2022. Aanvragen tot 4 oktober 2021.
Tentoonstelling van Jonge Kunst in La Rioja
Het Regionale Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport en Jeugdzaken van de regering van La Rioja heeft de oproep voor de tentoonstelling Jonge Kunst geopend, een programma dat de professionalisering van jonge kunstenaars wil aanmoedigen en ondersteunen door innovatie en uitmuntendheid in de hedendaagse artistieke praktijk te bevorderen. De wedstrijd staat open voor jonge Spaanse of buitenlandse kunstenaars die in Spanje wonen, in welke discipline dan ook. Uiterste datum voor inschrijving: 15 september 2021.
III Editie #CienciaEnMemes
De CSIC-delegatie in Catalonië kondigt de derde editie van de wedstrijd “Science in Memes” aan om de beste door gebruikers gecreëerde meme met wetenschappelijke inspiratie te vinden. Opgeroepen via het Twitter-platform, waar het nodig is om de meme up te loaden om te kunnen deelnemen, met vermelding van @CSICcat en met de hashtag #CienciaenMemes. Er zijn twee categorieën: de juryprijs en de publieksprijs. De winnaars ontvangen een set publicaties uit verschillende CSIC-collecties. Nog tot 9 augustus.
MAPAS 2021
MAPAS (South Atlantic Performing Arts Market) nodigt artiesten en ontwerpers van live podiumkunsten - muziek, theater, dans, straatkunsten en circus - uit Latijns-Amerika, Afrika en Zuid-Europa (Spanje en Portugal) uit om op deel te nemen aan deze nieuwe editie die van 14 tot 18 december plaatsvindt in de steden Las Palmas de Gran Canaria en Santa Cruz de Tenerife. Deze vereniging bevordert uitwisselingen die de circulatie van hun werken en culturele diensten versterken tussen de landen die de grote regio van de Zuid-Atlantische Oceaan vormen, door middel van een rondetafelconferentie voor bedrijven en artistieke tentoonstellingen. Inschrijvingen tot 31 juli 2021.
3e AC/E oproep voor vertaalbeurzen 2021
Het door Acción Cultural Española georganiseerde programma ter bevordering van vertalingen heeft tot doel Spaanse auteurs op de internationale markt te helpen verspreiden en de vertaling van Spaanse literatuur te bevorderen in het kader van de boekenbeurs van Frankfurt 2022, waar Spanje eregast zal zijn. Door initiatieven als deze werkt AC/E aan een betere kennis van de Spaanse literatuur in het buitenland. Tot 31 december 2021.
Programma voor het Hoger Instituut voor Schone Kunsten 2021-2022
De Hoger Instituut voor Schone Kunsten is een Instituut voor postgraduaten die verblijf en individuele steun combineren in Gevorderde Studies in de Kunsten. Het is een programma dat werkruimte en pedagogische opleiding aanbiedt aan kunstenaars gedurende twee jaar, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Kunstenaars (ook duo’s zijn toegelaten) uit België en het buitenland die in eender welk domein werken, kunnen zich aanmelden voor het programma van 8 april tot 8 juni 2020.
Samenwerkingsbeurzen 2021/2022
De aanvraagperiode voor de samenwerkingsbeurzen 2021/2022 van het ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding is nu geopend. Bestemd voor studenten die in de laatste jaren van hun bachelor- of masterdiploma zijn ingeschreven om onderzoekstaken uit te voeren in universitaire faculteiten, in een van volgende kennisgebieden: Ingenieurswetenschappen en Architectuur of Technisch Onderwijs, Wetenschappen en Experimentele Wetenschappen, Sociale en Juridische Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen en Kunsten en Geesteswetenschappen. Open tot 30 september 2021
Oproep IBERESCENE 2021/2022
Het Subsidiefonds voor Ibero-Amerikaane Toneelkunsten IBERESCENA lanceert de oproep tot het indienen van voorstellen voor 2021/2022 voor de financiering van projecten in de volgende ondersteuningslijnen: Creatie in residentie, coproductie van voorstellingen in de podiumkunsten en programmering van festivals en voorstellingsruimten. De oproep staat open tot 14 oktober 2021 om 12 uur ‘s middags in elk van de lidstaten, afhankelijk van hun tijdzone.
XVIII Internationale fotowedstrijd over industrieel erfgoed
INCUNA organiseert de XVIIIe Internationale Fotowedstrijd over Industrieel Erfgoed met als doel het bewustzijn op het gebied van archeologie en industrieel erfgoed te vergroten door middel van de fotografische kunst. De oproep tot het indienen van inzendingen staat open tot 31 augustus 2021 en iedereen kan deelnemen, ongeacht leeftijd of nationaliteit. Elke auteur kan maximaal vijf foto’s in zwart-wit of kleur en in digitaal formaat inzenden. De werken moeten origineel en ongepubliceerd zijn. Naast een eerste prijs van 600 € en een tweede prijs van 300 € zullen de winnende foto’s deel uitmaken van het archief en het documentatiecentrum van de Vereniging voor archeologie en industrieel erfgoed INCUNA.
Brussels Art Film Festival 2021
Ter gelegenheid van de volgende editie van het BAFF, die van 10 tot en met 14 november 2021 zal plaatsvinden, doet de organisatie een oproep voor films. De wedstrijd staat open voor mensen van alle nationaliteiten die artistieke documentaires presenteren die een band hebben met België, en/of Belgische kunstenaar, en/of Belgische regisseur, en/of Belgische productie. De jury zal drie prijzen toekennen: Prijs voor de Kunstfilm, Prijs Ontdekking en Prijs “Young Jury”. De uiterste indieningsdatum is op 1 juli 2021.
I Creatieve beurs "El arte de volar"
De Stichting El arte de volar, Norma Editorial en Grupo Edelvives kondigen de eerste creatieve beurs “El arte de volar” (De kunst van het vliegen) aan. Het doel is om creatie te stimuleren op het gebied van strips, met steun voor een origineel en vernieuwend project, zowel op beeld als op literair niveau. De winnaar ontvangt een beurs van 8000 euro en een uitgeverscontract met Norma Editorial om het geselecteerde werk te publiceren. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 15 juni 2021, 23.59 uur.
Talent Rescuers
“Talent rescuers” is een programma van Princess of Girona Foundation (FPdGi) dat de inzetbaarheid van jongeren tussen de twintig en dertig jaar met een universitaire of hogere beroepsopleiding bevordert. Het telt momenteel 300 mentoren uit bedrijven die bijdragen aan de verbetering van de zelfkennis, de beroepsoriëntatie van jongeren en hun vaardigheden. Dit doen ze door middel van online trainingen in verband met digitale transformatie en de ontwikkeling van soft skills, of met voor de hand liggende aspecten zoals de verbetering van het Engels.
Huawei's opleidingsbeurzen 'Toekomst van ICT'
Huawei Spanje lanceert zijn opleidingsbeurs ‘El Futuro de las TIC’ (De toekomst van ICT) met 50 beurzen voor opleidingen in digitale vaardigheden, met inhoud op technologische gebieden zoals 5G-netwerken, Cloud Computing en Big Data. Het programma is gericht op universiteitsstudenten die zijn ingeschreven in de studierichtingen Telecommunicatietechniek, Computertechniek en dergelijke. Geselecteerde studenten krijgen een beurs om een differentiële en geavanceerde opleiding te volgen, bestaande uit online trainingssessies en toegang tot cursussen die door Huawei en haar deskundigen zijn ontworpen, via het iLearningX-platform van Huawei. Inschrijvingen geopend tot 1 juli 2021 om 9.00 uur.
Beurzen JAE Intro SOMdM 2021
De CSIC en het Spaans ministerie van Wetenschap en Innovatie doen een nieuwe oproep voor de beurzen “JAE Intro SOMdM 2021” voor een inleiding tot het onderzoek. De beurzen zijn bestemd voor universitaire masterstudenten aan een van de Severo Ochoa Centres of Excellence en María de Maeztu’ Units of Excellence van de CSIC. Deze beurzen zijn bestemd voor jonge onderzoekers in de wetenschappen, ingenieurswetenschappen, biologie, biochemie, geneeskunde, biotechnologie, diergeneeskunde, farmacie, gezondheidsbiologie of scheikunde. Aanvragen tot 15 juni 2021.
“Se busca comisario”
De Arte Joven Hall van Madrid doet ook dit jaar weer een oproep tot het indienen van projecten van jonge curatoren jonger dan 35 jaar die in Madrid wonen, ongeacht hun nationaliteit. De winnende ideeën zullen tijdelijke tentoonstellingen worden om beroepsbeoefenaars uit de sector en het publiek een overzicht te bieden van de huidige artistieke creatie. Projecten die experimenteren met nieuwe vormen van tentoonstelling worden toegejuicht, evenals de ontwikkeling van parallelle activiteiten: conferenties, rondleidingen, rondetafelgesprekken, workshops of vergaderingen. Inschrijvingen tot 11 juni 2021.
Eerste oproep van het luchtvaarttechnologieprogramma voor subsidies aan grote bedrijven en KMO
De eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor het luchtvaarttechnologieprogramma met 35 miljoen euro aan subsidies is gepubliceerd. Het PTA, dat via het CDTI door het ministerie van Wetenschap en Innovatie wordt gepromoot, zal O&O&I-projecten op het gebied van luchtvaarttechnologieën financieren en de Spaanse industrie opleiden in ontwrichtende en strategische technologieën op luchtvaartgebied. Het initiatief zal steun verlenen aan alle actoren met technologische capaciteiten op luchtvaartgebied (bedrijven, universiteiten, technologiecentra, enz.) en zal worden gefinancierd met middelen van Next Generation EU. De termijn voor het indienen van aanvragen gaat in op 19 april en loopt af op 7 juni 2021.
Internationale Prijs Voor Mysterieuze En Intrige Romans 2021 Las Palmas De Gran Canaria
Het gemeentebestuur van Las Palmas de Gran Canaria kondigt de 2e editie aan van de internationale prijs voor mysterieuze en intrige romans Las Palmas de Gran Canaria, die ter gelegenheid van de 130e geboortedag van de Engelse schrijfster Agatha Christie wordt uitgereikt ter herdenking van het bezoek van de schrijfster aan de stad, die haar inspireerde tot het schrijven van enkele van haar werken, zoals Het geheim van de blauwe trein en A Miss for Company. De wedstrijd staat open voor personen van alle nationaliteiten met in het Spaans geschreven werken met een originele inhoud die typisch is voor het genre. Tot 15 mei 2021.
AVENIR Studiebeurzen Bestemming FRANKRIJK - Cursus 2021/2022
Voor het zevende opeenvolgende jaar zijn de AVENIR Studiebeurzen Bestemming FRANKRIJK terug, gepromoot door de Franse Ambassade in Spanje in samenwerking met de Association Dialogue, met 42 deelnemende entiteiten en meer dan honderd aangeboden studiebeurzen. Dit programma is bedoeld voor studenten met verblijfplaats in Spanje die in het academisch jaar 2021/2022 in Frankrijk hoger onderwijs gaan volgen, hetzij in het kader van een individuele mobiliteit (een volledige graad of master in Frankrijk of een doctoraat in co-toezicht), een Frans-Spaans dubbeldiploma of een Erasmus+ mobiliteit. Sollicitatietermijn open tot 16 mei.
Fotowedstrijd en korte verhalenwedstrijd over mensenrechten van Amnesty International Andalusië
In haar streven om de verdediging van rechtvaardigheid en vrijheid te bevorderen en te steunen, organiseert Amnesty International Andalusië ook dit jaar weer haar fotowedstrijd en haar wedstrijd voor korte verhalen over de mensenrechten. Dit is de zevende editie van de wedstrijd voor korte verhalen en de vijfde editie van de wedstrijd voor fotografie. De deelnemers, die meerderjarig en in Spanje woonachtig moeten zijn, worden uitgenodigd om een werk in te dienen dat betrekking heeft op een van de mensenrechten die in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn opgenomen. De uiterste datum voor het indienen van inzendingen is 28 mei 2021.
III Internationale Wedstrijd voor Muziekcompositie Ateneo de La Laguna
Het Ateneo de La Laguna, Tenerife, doet een oproep aan componisten van alle nationaliteiten, zonder leeftijdsgrens. Elke componist mag één werk voor klarinet en pauken indienen, dat origineel en onuitgegeven moet zijn. Het winnende werk zal voorgesteld worden tijdens een uniek concert dat wordt georganiseerd door het Ateneo de La Laguna en zal worden beloond met een prijs van 1.000 euro.
Selectie van nieuwe astronauten bij het Europees Ruimteagentschap
Voor het eerst in elf jaar start het Europees Ruimteagentschap (ESA) een selectieprocedure voor nieuwe astronauten. ESA heeft zulke selecties sinds 1978 slechts driemaal georganiseerd. Deze keer zal het voor het eerst ook mensen met een lichamelijke handicap aanwerven. Aanvragen kunnen worden ingediend van 31 maart tot 28 mei 2021.
Subsidies voor de bevordering van vertalingen in vreemde talen
Het Ministerie van Cultuur en Sport verleent deze financiële steun aan buitenlandse uitgevers, zowel openbare als particuliere, ter bevordering van de uitgave en publicatie in vreemde talen van werken die deel uitmaken van het culturele erfgoed van de Spaanse Staat. De oproep tot het indienen van sollicitaties staat open tot en met 4 mei 2021 om 14.00 uur.
Internationale Kunstprijs Marta García-Fajardo 2021
De María José Jove Foundation kondigt de achtste editie van de Internationale Kunstprijs Marta García-Fajardo aan. Onder de belangrijkste doelstellingen van de prijs bevinden zich de ondersteuning van de artistieke praktijk en de bevordering en verspreiding van de beeldende kunsten. De prijs bestaat uit 12 000 euro en een monografische publicatie, en is bestemd voor kunstenaars tot 40 jaar van elke nationaliteit en woonplaats. Elke deelnemer is vrij wat betreft onderwerp, technieken en discipline, met een nadrukkelijke waardering van artistiek traject, sociaal-cultureel discours en internationale projectie. Geïnteresseerden kunnen online maximaal twee werken indienen tot 12 april.
Internationaal kortfilmfestival van Bueu
Het doel van het 14e Internationaal Kortfilmfestival van Bueu is de beste kortfilms van de afgelopen twee jaar op internationaal gebied te vertonen en te promoten. Realisaties van eender welk genre, met een maximumduur van 30 minuten (inclusief aftiteling), kunnen voorgesteld worden en elke deelnemer mag zoveel werken voorstellen als hij wil. De kortfilms met een andere taal dan het Galicisch of Castiliaans moeten ondertiteld worden in een van deze talen of in het Engels. Indienen kan nog tot 15 april 2021 tot 14.00u (YTC/GMT+1).
Oproep voor wetenschapsresidenties aan het ISELP
Het Hoger Instituut voor de Studie van Plastische Taal (ISELP) in Brussel biedt twee plaatsen aan voor het wetenschappelijke residentieprogramma, gericht op jonge onderzoekers in de kunstgeschiedenis of de menswetenschappen die geïnteresseerd zijn in hedendaagse kunst en die een eerste onafhankelijk onderzoek willen uitvoeren. Geïnteresseerden kunnen tot 30 april 2021 hun portfolio opsturen.
IV Photon Awards for Science Communication and Teaching in Schools
Het Instituut voor Optica “Daza de Valdés” van het CSIC kondigt in samenwerking met de Spaanse Vereniging voor Optica de vierde editie van de Photon Awards for Science Communication and Teaching in Schools aan, gericht op wetenschapscommunicators (categorie “Uitgezonden Foton”) en leraars (categorie “Geabsorbeerde Foton”) die in 2020 aan een initiatief gewerkt hebben dat verband houdt met optica of fotonica. De uiterste inleverdatum is 30 april 2021.
Kunstresidentie in WIELS, Centrum voor Hedendaagse Kunsten 2020
Residentieprogramma in Brussel is een internationaal kunstenlaboratorium voor opkomende kunstenaars ouder dan 21 jaar (geen studenten) van Spaanse nationaliteit of woonachtig in Spanje die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de Spaanse kunstscene in het WIELS Centrum voor Hedendaagse Kunsten. Aanvraagdocumenten moeten in PDF-formaat worden verzonden naar [email protected] vóór 18 April 2021 om 23:59.
Oproep PICE 2021
Het programma voor de internationalisering van de Spaanse cultuur (PICE) van AC/E bevordert en vergemakkelijkt de aanwezigheid van de Spaanse creatieve en culturele sector in het buitenland. Het is verdeeld in twee steunmaatregelen: →Hulp voor BEZOEKERS. Bestemd voor Spaanse entiteiten om agenten en programmeurs van de belangrijke buitenlandse culturele entiteiten aan te moedigen om te reizen en/of online deel te nemen aan evenementen in Spanje. →Hulp voor MOBILITEIT. Bestemd voor buitenlandse culturele instellingen zodat zij Spaanse kunstenaars, vakmensen en ontwerpers in hun programmering kunnen opnemen. Beschikbaar tot 31 augustus 2021.
Oproep residenties ISELP 2021
De residenties van ISELP begunstigen nieuw artistiek, curatoreel en kunstkritisch onderzoek met als doel zowel kunstenaars als theoretici nauwer te betrekken bij de jaarlijkse door het Instituut gekozen onderzoekspijler. De oproep is bestemd voor artiesten of een kunstenaarscollectief en voor curatoren die één of meerdere artiesten bij hun project betrekken. Geen enkel medium wordt bevoorrecht.
XXII OPROEP TOT INZENDINGEN ARQUIA/BEURZEN
De Stichting Arquia kondigt de XXII editie aan van de wedstrijd arquia/beurzen, waarmee zij 37 studiebeurzen toekennen aan studenten in de laatste jaren van hun opleiding en aan jonge, pas gekwalificeerde architecten, bestemd voor de verwezenlijking van beroepspraktijken in architectenstudio’s en culturele instellingen en in de sector. Tot 30 april 2021.
FMJJ Artistiek Residentie Programma
De Stichting María José Jove en de Universiteit van da Coruña, via NORMAL. UDC’s Culturele Interventie Ruimte, heeft het FMJJ Artistiek Residentie Programma opgezet met als doel de relatie tussen artistieke creatie, kritisch denken en sociale participatie te verdiepen, alsook de culturele context in Galicië te versterken door creatieve projecten van sociaal belang die verband houden met de gemeenschap te bevorderen. Tot 8 mei, 2021.
FameLab 2021
De Spaanse Stichting voor Wetenschap en Technologie (FECYT) en de British Council lanceren de negende editie van FameLab Spain, een internationale wedstrijd voor wetenschappelijke monologen met als doel om de wetenschap dichter bij het grote publiek te brengen en nieuwe wetenschapsvoorlichters te ontdekken. De deadline voor het indienen van aanvragen is 24 maart 2021 om 13.00 uur (Spaanse tijd voor het schiereiland) .
LVII INTERNATIONALE PRIJS “CUENTOS LENA”
Het gemeentebestuur van Lena kondigt via de afdeling Cultuur een nieuwe editie van de internationale wedstrijd “Cuentos Lena” aan. Het thema is vrij en het verhaal moet ongepubliceerd zijn, met een minimumlengte van vier pagina’s en een maximum van acht. De prijs van 3.000 euro zal worden uitgereikt tijdens een ceremonie die zal worden gehouden tijdens de festiviteiten van Les Feries in oktober 2021. De termijn voor het indienen van inzendingen loopt tot 31 maart 2021.
Postdoctorale studiebeurzen Weizmann Instituut "la Caixa"
De Stichting “la Caixa” en het Weizmann Instituut van Wetenschappen bieden drie postdoctorale studiebeurzen voor een periode van twee jaar aan de meest getalenteerde doctoraatsstudenten uit Spanje en Portugal om hun onderzoek aan het Weizmann Instituut van Wetenschappen in Israël uit te voeren. Dit programma vindt plaats in een van de meest gerenommeerde multidisciplinaire onderzoeksinstellingen ter wereld en bevordert de ontdekking en innovatie van jonge wetenschappers. Tot en met 2 maart 2021.
Beurzen voor de opleiding in Europese zaken aan het Europacollege (COE PROGRAMMA)
Tussen 22 februari en 8 maart zal het mogelijk zijn om beurzen aan te vragen voor het opleidingsprogramma voor jonge Spanjaarden in Europese zaken aan het Europacollege, gevestigd in de stad Brugge, België. Het doel van dit programma is om jonge afgestudeerden met een uitstekende academische carrière te helpen hun opleiding in deze prestigieuze school voort te zetten om hun kennis van de complexe en rijke politieke, juridische, economische of internationale dimensies van de Europese integratie te verdiepen met het als doel om de toekomstige leiders van het gemeenschappelijke Europese project te worden.
Beurzen Leonardo voor onderzoekers en cultuurontwikkelaars
De Beurzen Leonardo voor onderzoekers en cultuurontwikkelaars, toegekend door de Stichting BBVA, zijn bedoeld om het werk van onderzoekers en cultuurontwikkelaars tussen de 30 en 45 jaar, die een persoonlijk en innovatief project ontwikkelen, te ondersteunen. Zij zijn actief in een specialisatiegebied of activiteit in gebieden als wetenschap, technologie, muziek of de humane wetenschappen. Tot en met 25 februari 2021.
Onderzoeksprijs voor een Ibero-Amerikaanse doctoraatsthesis
De Stichting Europese en Ibero-Amerikaanse Academie van Yuste kondigt de Onderzoeksprijs voor Ibero-Amerikaanse doctoraatsthesis aan, met als doel het ondersteunen en bevorderen van de ontwikkeling van onderzoekswerk op professionele gebieden en studie over Ibero-Amerikaanse en Europese thema’s. Tot en met 11 februari 2021.
XXXVII Verhalenwedstrijd Villa de Mazarrón
Het stadhuis van Mazarrón (Murcia) en de Universidad Popular de Mazarrón, kondigen de XXXVIIe Verhalenwedstrijd “Villa de Mazarrón” - Antonio Segado del Olmo - aan om de literaire creativiteit van alle schrijvers in de Spaanse taal te ondersteunen. Tot en met 28 februari 2021.
Internationale oproep naar ideeën en toespraken voor performance stukken
De Spaanse kunstenaar Abel Azcona kondigt een wedstrijd van ideeën aan voor elke geïnteresseerde persoon, student, kunstenaar en hedendaags denker, met als doel een actie te maken van het gekozen hedendaagse artistieke werk door middel van de discipline van de performance. Tot en met 12 februari 2021.
XIVe editie van de Europese Carlos V-prijs
De Yuste Stichting opent een buitengewone termijn voor het indienen van de kandidaturen voor de XIVe editie van de Europese Carlos V-prijs. In aanmerking komen personen, organisaties, projecten of initiatieven die met hun inspanningen hebben bijgedragen aan de algemene kennis en waardering van de culturele, sociale, wetenschappelijke en historische waarden van Europa of aan de eenwording van de Europese Unie. De uiterste datum is 15 februari 2021.
Wedstrijd voor artistieke creatie voor opkomende kunstenaars van de Universiteit Loyola van Andalusië
Van 13 november 2020 tot 14 februari 2021 is er de oproep tot deelname aan de Wedstrijd voor Artistieke creatie voor opkomende kunstenaars van de Universiteit Loyola van Andalusië. Inwoners in Spanje, ongeacht hun nationaliteit, kunnen hun schilder-, foto- en beeldhouwwerken opsturen.
Stages bij de Wereldbank in de zomer van 2021
Deze stages laten de beursstudenten toe om nieuwe perspectieven te bieden, innovatieve ideeën en onderzoekservaring in het werk van de Bank op te doen en tegelijkertijd hun vaardigheden in een gevarieerde werkomgeving te verbeteren. De beurzen zijn beschikbaar voor functies in zowel ontwikkelingsactiviteiten als in andere handelseenheden (zoals Human Resources, Communicatie, Accounting, etc.). Open tot 31 januari.
Eiffel Excellence Beurzenprogramma
Het Eiffel-beurzenprogramma is een initiatief ontwikkeld door het Franse Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken waarmee verschillende Franse instellingen voor hoger onderwijs proberen de beste buitenlandse studenten aan te trekken om zich in te schrijven voor hun master- en doctoraatsprogramma’s. Oproep open tot 8 januari 2021.
Fulbright beurzen voor Predoctoraal Onderzoek in de Verenigde Staten 2021-2022
Er zijn 16 beurzen beschikbaar voor predoctoraal onderzoek aan universiteiten of onderzoekscentra in de Verenigde Staten in eender welke discipline, voor een periode van zes tot twaalf maanden (tussen juni 2021 en december 2022). Het programma is gericht op Spaanse universitaire afgestudeerden die hun doctoraat in Spanje doen en die geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van predoctorale onderzoeksprojecten in Amerikaanse instellingen. Oproep open tot 12 januari 2021.
VIII ModPortrait
Galerij Artelibre, in samenwerking met de “Fundació de les Arts i els Artistes”, kondigt de VIII ModPortrait aan, een schilderwedstrijd in het type portret. Met dit initiatief proberen beide instellingen de figuratieve kunst te bevorderen en te verspreiden, maar ook artistieke acties aan te moedigen en kunstenaars te sponsoren.
Ontwerpwedstrijd voor de kopafbeelding voor de CEBE blog "Una Pizca de Ciencia” (Een snufje wetenschap)
De Vereniging van Spaanse Wetenschappers in België (CEBE) lanceerde in september haar populair-wetenschappelijke blog “Una Pizca de Ciencia / A Spoonful of Science”, een initiatief dat ontstond om de belangstelling voor wetenschap te bevorderen en een nauwere band te creëren tussen de maatschappij en de wetenschappelijke wereld. Om deze taak te vergemakkelijken lanceert CEBE een wedstrijd die openstaat voor ontwerpers, illustratoren en tekenaars, zowel amateur als professioneel, voor het ontwerpen van de kopafbeelding die hun blog grafisch zal definiëren. Open tot 15 november 2020.
II Oproep voor AC/E-subsidies voor de vertaling van Spaanse literaire werken 2020
Acción Cultural Española lanceert deze subsidies om de publicatie van Spaanse literaire werken door buitenlandse uitgevers te bevorderen en zo hun zichtbaarheid en erkenning op internationaal niveau te stimuleren. De talen die geaccepteerd worden voor vertaling zijn Duits, Engels, Frans, Nederlands en Italiaans. Inschrijving tot 15/11/2020.
Stage aan de Academie voor Culturele Diplomatie
Het Academy for Cultural Diplomacy Voluntary Internship Project (2020-25) is een stageprogramma dat beschikbaar is voor universiteitsstudenten die geïnteresseerd zijn in culturele diplomatie en die zo de multiculturaliteit wereldwijd bevorderen.
Hilaku
De textiel kunstenaarsvereniging Mottainai.ZGZ, organisator van HILAKU: IV Encounter of Textile Art in Zaragoza, opent de oproep voor de tentoonstelling MUTACIONES. Registratie tot 15 / 10/2020.
Future Desires
Het Festival 10 Sentidos de artes vivas van Valencia lanceert in zijn negende editie een virtueel project, Future Desires, dat bestaat uit een website die actief zal zijn van mei tot volgend jaar november en waarin deelnemers tussen 15 en 25 jaar, zowel individueel als in groep, hun wens kunnen lanceren (in tekst-, video- of beeldformaat) en delen met andere gebruikers. Een virtuele actie waarvan op 12 november een tentoonstelling wordt georganiseerd in Las Naves (sociaal en stedelijk innovatiecentrum van Valencia) waar deze generatiegetuigenis zal worden gepresenteerd via een multimediale tentoonstelling en een colloquium dat zal proberen te reflecteren op de inhoud van alle verzamelde wensen. Deze bijeenkomst zal de online deelname omvatten van jongeren die met hun wensen een grotere impact hebben gegenereerd.
Beurzen uitgaande mobiliteit Gustave BOËL-SOFINA
Deze beurzen van uitgaande mobiliteit worden gesponsord door het Platform voor Onderwijs en Talent door middel van de Koning Boudewijnstichting. Ze zijn bedoeld voor onderzoeksverblijven van 6 tot 12 maanden buiten België te financieren en de gelukkigen zijn doctoraatsstudenten aangesloten bij een Belgische universiteit die een masterdiploma (MA of MSC) behaald hebben na 1 november 2015. Het bedrag van de beurzen is 1.650 euro per maand plus een vaste som van 1.000 euro om de reiskosten te dekken.
VI Internationale Prijs voor Kortverhalen Ribera del Duero
Tweejaarlijkse wedstrijd die het beste nieuwe boek met kortverhalen in de Spaanse taal beloont. De Internationale Prijs bedraagt 50.000€, wat er de hoogst beloonde specifieke prijs voor proza van Spanje maakt. Alle schrijvers die ouder zijn dan achttien jaar mogen deelnemen, welke ook hun nationaliteit of het land is waar zij verblijven, en die werken voorleggen die in de Spaanse taal geschreven zijn.
66° Internationale Muziekwedstrijd María Canals
De Internationale Muziekwedstrijd María Canals van Barcelona werd in 1954 in het leven geroepen door de pianiste María Canals en haar echtgenoot, de auteur Rossend Llates. Hare Majesteit Koningin Sofía van Spanje is Erevoorzitster. Het gaat door in het Palau de la Música van Barcelona, onder bescherming van de Wereldfederatie voor Internationale Muziekwedstrijden. Sinds 1954 waren er meer dan 110 wedstrijden in de afdelingen piano, viool, zang, cello, kamermuziek, gitaar, slaginstrumenten en fluit, met niet minder dan 7.000 deelnemers en 180 juryleden uit heel de wereld.
OPROEP POSTDOCTORAL JUNIOR LEADER INCOMING
De Fundación Obra Social de la Caixa biedt 30 postdoctoraatbeurzen aan onderzoekers van alle nationaliteiten voor de uitvoering van een onderzoeksproject in de erkende centra met de Severo Ochoa of María de Maeztu onderscheidingstekens, Instituto de Investigación Sanitaria Carlos III. De deadline voor de inschrijving is 9 oktober 2019.
Steun aan het onderzoek van Ignacio H. de Larramendi
De Stichting Mapfre verleent steun aan het onderzoek van Ignacio H. de Larramendi voor de realisering van onderzoeksprojecten in het domein van Gezondheid en Zekerheid en Sociale Voorziening, gericht aan onderzoekers of onderzoeksteams gedurende een jaar. De uiterste termijn voor registratie is 14 oktober 2019.
Mobiliteitsbeurzen Acción Cultural Española
Doel van de mobiliteitsbeurzen: buitenlandse befaamde instellingen aanmoedigen om Spaanse artiesten, culturele professionelen en creatieven te programmeren. De beurzen zijn enkel bedoeld voor buitenlandse culturele instellingen. Deadline: 31/03/2018.
Hulpmiddelen en subsidies voor Cultureel Erfgoed
Zoals elk jaar kent het ministerie van Cultuur en Sport subsidies toe voor het werelderfgoed. Die subsidies maken het mogelijk deel te nemen aan diverse projecten die bijdragen aan onder andere het behoud, de bescherming en de verspreiding van het werelderfgoed.
Wetenschappelijke wedstrijd van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen van België
De Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen van België organiseert jaarlijks een wedstrijd ter bevordering van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek over onderwerpen die specifiek zijn voor overzeese gebieden. Inschrijven kan elk jaar vanaf maart en alle wetenschappers van alle leeftijden zijn welkom.
CULTUREX
Het ministerie van Cultuur en Sport biedt de CULTUREX-beurzen aan met als doel de opleiding en specialisatie van jonge professionals te ondersteunen op vlak van cultureel management en culturele programmering. Dit doen ze door middel van opleidingsverblijven in het buitenland. Inschrijven kan elk jaar vanaf de maand mei.
Jaarlijkse Internationale Choreografiewedstrijd Burgos- New York
De jaarlijkse Internationale Choreografiewedstrijd Burgos- New York onthult de verschillende choreografische trends uit verschillende landen en continenten om de figuur van choreograaf als artiest, producer en ondernemer te promoten en beschermen. Er worden competities van streetdance, theaterdans en straatkunsten georganiseerd.
Beurzen Visitantes Acción Cultural Española
Doel van de beurzen: internationale cultuurprogrammatoren beter doen samenwerken met Spaanse creatieven en professionals in de culturele sector. Buitenlandse bezoekers krijgen een beurs om actief te zijn in de Spaanse creative culturele sector.
Toelatingsproeven tot Master in Diplomatie en Internationale Betrekkingen van de Diplomatieke School 2019-2020
Staatsblad, nummer 37, van 12 februari 2019, publiceert Besluit AUC/123/2019, waarin toelatingsproeven worden afgekondigd voor maximum 100 studenten, zowel Spaanse als buitenlandse, voor de Master in Diplomatie en Internationale Betrekkingen van de Diplomatieke School, editie 2019-2020.
Beurzen Stichting Ramón Areces voor Postgraduaatstudies. XXXIII Oproep voor Uitbreiding van Studies in het Buitenland in Sociale Wetenschappen
De Stichting Ramón Areces verleent 22 beurzen om studies te volgen in universiteiten en onderzoekscentra in het buitenland tijdens academiejaar 2019-2020, met betrekking tot volgende thema’s: openbare economie, economische geschiedenis, economische politiek, bedrijfseconomie, handelsdistributie, internationale economie of onderwijseconomie.
Master in Iberische en Ibero-Amerikaanse Studies in Leuven
Als Belgische universiteit die vooral gekenmerkt is voor zijn multiculturele geschiedenis (alsook heden), biedt de KU Leuven een multidisciplinair programma aan met de nadruk op de interactie tussen culturen in de Iberische en Ibero-Amerikaanse wereld. Een belangrijk deel van het programma heeft betrekking op de historische en culturele banden tussen de historische Nederlanden en het Iberisch Schiereiland (visuele kunst, muziek, architectuur…), op de taalkundige variatie tussen Spaanstaligen en op de wederzijdse invloeden tussen Spaanse en Hispano-Amerikaanse literatuur en cinema.
Prijs van de Internationale Stichting van de Prinses van Girona
Deze prijs wil het professionele traject van jongeren eender waar ter wereld erkennen. Het gaat om jongeren die zich onderscheiden door hun werk, hun verdiensten en hun voorbeeldigheid. In tegenstelling tot de andere categorieën van de FPdGi-prijzen zal deze Internationale Prijs uitgereikt worden na nominatie. De oproep eindigt op 30 november.
XXXIV Prijs "Gerardo Diego" van Poëzie
De Diputación de Soria rijkt jaarlijks via haar Departement voor Cultuur en Jeugd een prijs aan aan jonge auteurs zonder gepulbiceerde poëtische werken. Auteurs van alle nationaliteiten kunnen deelnemen zolang het werk in het Spaans geschreven is. Je kunt je kandidaat stellen kan vanaf het begin van dit jaar tot eind juli.
Beurzen en subsidies INAEM
Beurzen en subsidies van het Nationale Instituut voor Podiumkunsten en Muziek van Spanje om internationale tournees en producties te ondersteunen. De oproep is bestemd voor makers, gezelschappen en promotoren (gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie en lidstaten van de Europese Economische Ruimte). Termijn van 31/01/2018 tot en met 20/02/2018.
Spain Mobility Guide (On the Move/Secretaría de Cultura MECD)
On the Move, een netwerk voor culturele mobiliteit, heeft samen met het Spaanse Staatssecretariaat voor Cultuur een gids voor mobiliteit in Spanje gepubliceerd. Bekijk deze onmisbare hulpbron voor kunstenaars en culturele entiteiten die in mobiliteit in Spanje geïnteresseerd zijn.
Poëzieprijzen van de Deputatie van Soria
De wedstrijd beoogt dichter van elke nationaliteit, voor zover hun werk in het Spaans geschreven is. Het moet een oorspronkelijke en onuitgegeven tekst zijn; de vorm en het onderwerp zijn vrij. De Gerardo Diego-prijs is voor nieuwe auteurs en bedraagt 5.000 €. De Leonor-prijs staat open voor alle dichters in het algemeen, en wordt beloond met 10.000€. Beide prijzen worden georganiseerd door de Afdeling Cultuur van de Provinciale Deputatie van Soria.
Internationale Poëzieprijs van de Loewe-Stichting
De Loewe-Stichting looft een prijs uit voor poëzie in het Spaans, onder de benaming Internationale Poëzieprijs van de Loewe-Stichting, waaraan auteurs van om het even welke nationaliteit kunnen deelnemen. Het ingeleverde werk moet minstens 300 verzen in het Spaans omvatten, en mag niet ondertekend zijn. Thema en versvoeten zijn vrij. Deze Prijs wordt beloond met 20.000€ en het gekozen werk wordt uitgegeven in de Collectie Visor de Poesía. Auteurs van alle leeftijden kunnen naar deze Prijs meedingen.
IV de Internationale Zarzuela-Wedstrijd Ana Maria Iriarte
Deze Prijs draagt de naam van de Stichting die opgericht werd door de gewaardeerde Spaanse mezzosopraan. Hij gaat door in de Hogeschool van Zang van Madrid en er kunnen zangers van elke nationaliteit aan deelnemen, voor zover zij tussen de 18 en de 45 jaar oud zijn. De winnaars van de wedstrijd worden niet enkel geldelijk belloond, maar ze zullen deelnemen aan enkele van de producties en concerten die de Ana María Iriarte-Stichting organiseert. 1ste prijs, 10.000€. Tweede prijs: 8000€ en 3de prijs: 6.000€.
Internationale Pianowedstrijd Paloma O’Shea
De Fundación Albéniz schrijft de Internationale Pianowedstrijd uit voor jong talent uit alle landen. Hij beschikt voor een uitzonderlijke en onafhankelijke jury en de gelauwerden krijgen de kans om op te treden op het Internationale Festival van  Santander. De eerste prijs bedraagt 30.000 €; de winnar wordt daarenboven voorgesteld in de Carnegie Hall (Zankel Hall) van New York en krijgt kans om een CD op te nemen met de stempel Naxos.
Internationale Zangwedstrijd Francisco Viñas
Werd in 1963 opgericht ter nagedachtenis van de Catalaanse tenor Francisco Viñas en raakte al snel bekend als één des belangrijkste wedstrijden ter wereld voor opera en lied, waaraan jonge zangers uit heel de wereld deelnemen. Om de internationale deelname vlotter te maken, werkt het Gran Teatre del Liceu van Barcelona samen met zalen uit New York, Parijs, Londen, Milqan, Madrid, Beijing, Berlijn en Los Angeles. De winnaars ontvangen niet enkel de officiële prijzen, maar kunnen tevens beurzen en contracten bekomen voor optredens in verschillende theaters.
Internationale Zangwedstrijd Jacinto Guerrero
Het hoofddoel van de Stichting is erop gericht, de Spaanse muzikale cultuur uit te dragen met een meer bepaalde aandacht voor de studie, onderzoek en verspreiding van de zarzuela en aanverwante genres en speciaal dan het werk van Jacinto Guerrero. Deelname aan de wedstrijd staat open voor zangers van elke nationaliteit die jonger zijn dan 35 jaar. De prijzen waar de finalisten kunnen naar dingen zijn de Prijs voor opera, van 8.000 €, de Prijs voor Zarzuela, met 8.000 € en de Prijs voor de beste begeleidende pianist, met 2.000 €. Ook de andere prijzen worden uitgereikt, waaronder recitals, opnames, tournées, enz.
Internationale Pianowedstrijd van Valencia – Prijs Iturbi
De Provinciale Deputatie van Valencia organiseert in samenwerking met andere instellingen de XIX Internationale Pianowedstrijd van Valencia, Iturbi Prijs als eerbetoon aan de grote pianist uit Valencia. Aan deze wedstrijd kunnen pianisten deelnemen van alle nationaliteiten, die jonger zijn dan 31 jaar op de datum van de Eindproef.
Internationale Artez-Blai Prijs voor Onderzoek naar Podiumkunsten
Deze prijs wordt uitgeschreven door de vereniging Blai Kultur Elkartea, is erop gericht, een “aansporing te zijn voor het onderzoek naar alle fenomenen die samenspelen in de praktijk van podiumkunsten”. Auteurs van elke nationaliteit kunnen deelnemen met werken tot onderzoek, analyse of theorie over elke discipline in de podiumkunsten. De prijs bestaat uit de publicatie van het winnende werk in de Collectie Theorie en Praktijk van Uitgeverij Artezblai.
Internationale Wedstrijd voor dans en Podiumkunst “Adae” Stad Alcobendas
Deze Wedstrijd is uniek in het panorama der podiumkunsten, en heeft als doel de leemte op te vullen waarmee gezelschappen en scheppers van Dans en Podiumkunst af te reken krijgen in ons land, evenals de nieuwe artistieke facetten en creatieve waarden aan te moedigen. Alle choreografen kunnen deelnemen die Dans en Podiumkunst combineren. Professionele scheppers, Spanjaarden en buitenlanders ouder dan 18 jaar.
Internationale Schilderwedstrijd Focus-Abengoa
Deze internationale schilderwedstrijd is een der voornaamste Europese prijzen geworden in de kunstwereld. Om de uitwisseling te bevorderen van artistieke ondervinding overheen onze grenzen, laat de wedstrijd deelname toe van alle kunstenaars die minsten 18 jaar oud zijn, uit alle streken ter wereld. Onderwerp en techniek staan open. Elke schilder kan één enkel werk voorstellen, dat oorspronkelijke moet zijn en uit het lopende jaar stammen.
Wedstrijd voor Plastische Kunst Stichting Villalar – Castilla y León
Dit initiatief beoogt een betere kennis van de identiteit van Castilië en León, door het opwaarderen van het werk van mensen die zich toeleggen op artistieke schepping. Alle kunstenaars, Spaans of buitenlands, kunnen deelnemen met één enkel oorspronkelijk en onuitgegeven werk, dat nog geen prijzen behaald heeft waarover getuigd zal worden door een beëdigde verklaring. De werken handelen over eender welk aspect van de werkelijkheid, de geschiedenis, de ontwikkeling of de identiteit van Castilië en León. De wedstrijd wordt beloond met een eerste prijs van 5.000 € en een tweede prijs van 3.000€.
Internationale Karel de Grote-prijs Aken
Het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken nodigen jongeren uit alle lidstaten van de EU uit om deel te nemen aan een wedstrijd over ontwikkeling en integratie van de EU en Europese identiteit.
Internationale Wedstrijd Videominuut – Universiteit Van Zaragoza
Uitgeschreven door de afdeling Cultuur van het Vicerectoraait voor Cultuur en sociale Politiek van de Universiteit van Zaragoza in samenwerking met CineMaremagnum. Al wie dat wenst kan aan de wedstrijd deelnemen, hetzij individueel, hetzij in groep, voor zover er werken ingediend worden met een maximale duur van 1 minuut (60 seconden). De keuze van het onderwerp voor de videominuut is volkomen vrij en men kan zowel fictie als animatie indienen.
Internationale Prijs Voor Culturele Innovatie
De internationale prijs voor Culturele Innovatie is een nieuwe, tweejaarlijkse wedstrijd die in het leven geroepen is door het Centrum voor Hedendaagse Cultuur van Barcelona (CCCB), ter gelegenheid van zijn twintigste verjaardag. Het doel bestaat eruit, projecten aan te moedigen die de mogelijke culturele scenario’s voor de volgende jaren nagaan door middel van onderzoek en praktijk. Het thema voor de editie 2014-2015 is “Publiek/en”.
Ideeén over Komen en Gaan
Het programma “Ideeën over komen en gaan” neemt zich voor, een “heen´en terugreis” te stimuleren voor ondernemende projecten. Het idee is heel eenvoudig, richt zich tot Spaanse jongeren met een universitair diploma die in het buitenland vertoeven, om hun terugkeer naar Spanje te vergemakkelijken om er ondernemende projecten te ontwikkelen, met een duidelijk vernieuwend karakter, gebruik makend van hun opgedane ervaring. Het project “Ideeën over komen en gaan” stelt een on-line vorming over bedrijfsleiding en ondernemingszin voor, professionele ervaring in ondernemingscentra, en andere hulpmiddelen voor ondernemingen in de landen waar wij verblijven, begeleiding en bevoogding van het project, een beurs die 2000 euros kan bedragen voor onkosten verbonden aan het opstellen van een ondernemingsplan. Er kunnen maximum 10 gegadigden zijn.
Concours International de Guitar Classique “Angel G. Piñeiro”
INTERNATIONALE WEDSTRIJD KLASSIEKE GITAAR « ANGEL G. PIÑEIRO »
Tijdens deze wedstrijd worden enkel werken uitgevoerd van de Spaanse gitarist en toondichter Angel G. Piñeiro (die na arde deelnemers verstuurd worden van zodra hun inschrijving eformaliseerd is). De muzikale uitdrukking en het tempo worden prioritair beoordeeld. De eerste prijs bedraagt 3.000 €. Uiterste inschrijvingsdatum. 31 maart.
BEURZEN MARIE SKLODOWSKA-CURIE
De Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) zijn een bijstand die de EU ontwikkelt via haar programma HORIZON 2020. Het is het voornaamste programma van doctoraatsbeurzen, dat de transnationale, intersectorale en interdisciplinaire mobiliteit van onderzoekers bevordert. De sollicitanten kunnen vrij de onderzoeks- en innovatiedomeinen kiezen. De bijstand stoelt op het principe mobiliteit, de onderzoekers kunnen gefinancierd worden op voorwaarde dat ze zich van het ene naar het andere land verplaatsen om nieuwe kennis te vergaren en hun onderzoeksloopbaan te ontwikkelen. Om te kunnen deelnemen moet je aantonen dat je een ervaren onderzoeker bent. Er zijn geen leeftijdsbeperkingen.
Oproep tot het indienen van voorstellen - samenwerking in kleine concertzalen
Het programma Creative Europe van de Europese Commissie organiseert de projectoproep “Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent”, die tot doel heeft de duurzame verspreiding van livemuziek te bevorderen door middel van samenwerking tussen kleine en middelgrote muziekcentra, innovatieve samenwerkingsmodellen te stimuleren en de rol en de identiteit van centra in de lokale gemeenschap te verbeteren. Deadline: Maandag 16 december 2019, 13.00 uur Midden-Europese tijd.
Lancering van een nieuwe wedstrijd voor de public engagement with research prijs van de europese onderzoeksraad
Eerste wedstrijd voor de Public Engagement with Research Award voor stagiairs van de Europese Onderzoeksraad (European Research Council). Het doel van de prijs is om die ERC stagiairs te erkennen die hun best doen om op een effectieve en originele manier een publiek te bereiken dat verder gaat dan de wetenschappelijke gemeenschap. De prijs bestaat uit drie categorieën: publieksbereik, pers- en mediarelaties, en online en sociale media. De uiterste termijn voor het indienen van voorstellen is 10 januari 2020 om 17.00 uur MET. De winnaars zullen bekendgemaakt worden tijdens de prijsuitreiking, die in juli 2020 zal plaatsvinden op het EuroScience Open Forum (ESOF) in Triëst, Italië.
Oproep voor filmfestival en kunsttentoonstelling: kino der kunst international competition
De internationale Kino der Kunst-wedstrijd combineert op een unieke wijze film en kunsttentoonstelling door het verband tussen beeldende kunst en film te zoeken. De programmatische aanpak is gericht op de manier waarop filmkunstenaars fictie en vertelling benaderen. Het thema van deze editie 2019 is “Verboden Schoonheid” en de prijsuitreiking vindt plaats in München, Duitsland, van woensdag 22 tot en met zondag 26 april 2020. Er zullen twee hoofdprijzen van elk 10.000 euro worden uitgereikt. Ingediende projecten mogen een willekeurige speelduur hebben, maar moeten na 1 januari 2017 zijn geproduceerd. De deadline voor het indienen van projecten is 15 december 2019.
IIe Wedstrijd Kortfilmpjes “La Juventud ante el 8M” (De jeugd tegenover 8M)
Het Confederaal Departement van de Spaanse arbeidersvakbond, in samenwerking met het Secretariaat van Vakbondsvorming en Gelijkheid, lanceren de IIe wedstrijd kortfilmpjes “La juventud ante el 8M” (De jeugd tegenover 8M). De doorgestuurde kortfilmpjes moeten over thema’s zoals micromachogedrag, feminisme, het glazen plafond, gelijke kansen, etc. gaan of rond de opvatting “de jeugd tegenover 8M”. De deadline voor toelating van kortfilmpjes is 23 februari 2020.
Filmfestival We Art Water
De We Art Foundation organiseert een internationale korte filmcompetitie, met als doel het talent van de deelnemers die zich duidelijk bewust zijn van het wereldwijde waterprobleem en dit ook in hun eigen filmproducties kunnen vastleggen, te belonen en te erkennen. Het doel van de stukken is om het publiek bewust te maken van de klimaatcrisis, water en sanitaire voorzieningen, duurzaamheid…, door middel van drie categorieën: micro-documentaire, micro-fictie en micro-animatie. De deadline voor aanmelding is 2 april 2020.
Cursussen in Toledo van het Cervantes Instituut en de Universiteit van Castilla-La Mancha
Het Instituto Cervantes en de Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha bieden deze zomer twee culturele programma’s aan in de stad Toledo: “Sefarad: Lengua, historia y cultura en Toledo” (22 juni tot 3 juli 2020) en “Toledo: Español y arte en las tres culturas” (28 september tot 3 oktober 2020), gericht op zowel buitenlandse studenten als docenten uit andere landen. Tijdens beide cursussen kunt u genieten van lessen in emblematische plaatsen in de stad om de communicatieve vaardigheden van de deelnemers te verbeteren. Het culturele programma omvat middagbezoeken aan monumenten of plaatsen in de stad die verband houden met de inhoud van deze cursussen. De registratieperiode is nu geopend.
Vacature Doctoraatskandidaat - Project over vertalen en Francoïsme
Oproep tot 10 maart voor een doctoraatskandidaat in een onderzoeksproject over de rol van vertalen tijdens het Francoïsme aan de Universiteit Gent. Het project is momenteel op zoek naar een onderzoeksvoorstel voor de vertaling tussen Spaans en bij voorkeur één van de volgende talen: Frans, Engels, Nederlands, Duits, Noors, Deens of Zweeds.
Master in Iberische en Latijns-Amerikaanse studies
De KU Leuven biedt een master in de Iberische en Latijns-Amerikaanse studies aan. Het gaat om eenjarige master op gevorderd niveau die de culturele relaties tussen het Iberisch schiereiland, Latijns-Amerika en het voormalige Nederland (Nederland en Vlaanderen) bestrijkt. Het programma omvat verplichte vakken in de literatuur, geschiedenis, linguïstiek en kunstgeschiedenis, evenals een breed scala aan facultatieve vakken (film, antropologie, filosofie…). Er is ook een mogelijkheid om het programma in twee jaar te vervolledigen.
Uitbreiding van postdoctorale studies in de levens- en materiewetenschappen in buitenlandse referentiecentra
De Ramón Areces Foundation heeft het passend geacht om bij te dragen aan de opleiding van Spaanse onderzoekers door beurzen toe te kennen aan jonge doctoraatsstudenten om hun studie aan universiteiten en onderzoekscentra in het buitenland te vervolledigen. Aanvragen kunnen ingediend worden van 2 tot en met 31 maart 2020.
Oproep tot het indienen van aanvragen voor artistieke mobiliteitsbeurzen in Martigues
Het Fanak Fonds lanceert een mobiliteitsfonds om internationale artistieke uitwisselingen te bevorderen die bijdragen aan de lokale culturele ontwikkeling. De beurs is gericht op kunstenaars uit de Arabische wereld en het Midden-Oosten met als doel tussen 1 en 31 juli workshops aan kinderen te geven in het kader van het cultureel evenement “FADAS du monde”. Aanvragers dienen Frans te kunnen spreken en ervaring te hebben in artistiek werken met kinderen. Aanvragen kunnen via het formulier op de site ingediend worden van 26 februari tot 26 maart: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjbP_XIMstjkXhy_0jQI50icglPq-_XnyLecmx__6RVR4LPw/viewform of stuur een mail naar [email protected]
De wedstrijd Embracing Our Differences
De Embracing Our Differences wedstrijd zoekt kunstenaars, fotografen, studenten of amateurs met als doel een kunstwerk te vinden dat een wereld laat zien waarin verschillen worden geaccepteerd en individualiteit wordt gevierd. Voor deze jaarlijkse wedstrijd is gekozen voor het thema “Verrijking van het leven door inclusie en diversiteit”. De kunstenaars die het thema het beste weergeven in hun originele werk ontvangen een prijs van 1000 euro voor elk van de drie wedstrijdcategorieën: “Best-in-Show Adult”; “Best-in-Show Student”; en “People’s Choice”. Kunstenaars hebben tot 7 oktober 2020 de tijd om hun inzendingen in te dienen.
Marsh Hawk Journalistieke Poëzieprijzen
Marsh Hawk Press, de Amerikaanse literaire pers, lanceert opnieuw zijn journalistieke poëziewedstrijd, gericht op zowel uitmuntende als opkomende dichters. Manuscripten die vóór 30 april moeten worden opgestuurd, worden door een professionele jury beoordeeld en de winnaars krijgen een prijs van 1000 euro, evenals de mogelijkheid om een platform op te richten voor de publicatie en promotie van hun manuscript.
Future Generation Art Prize
De Future Generation Art Prize is een tweejaarlijkse wereldwijde hedendaagse kunstprijs om de toekomstige generatie kunstenaars te ontdekken, te erkennen en op lange termijn te ondersteunen. De prijs werd in 2009 door de Stichting Victor Pinchuk ingesteld om de artistieke ontwikkeling en productie van nieuwe kunstwerken te ondersteunen. De prijs is bedoeld voor alle soorten kunstenaars van 35 jaar of jonger en van elke nationaliteit. Twintig kunstenaars worden voorgeselecteerd om nieuwe werken te maken voor de PinchukArtCentre in Kiev en voor de Biënnale van Venetië. De hoofdprijs is $100.000 verdeeld over een geldprijs van $60.000 en een investering van $40.000 in de professionele ontwikkeling van de kunstenaar. 20.000 worden verdeeld over 5 speciale prijzen die aan de winnende kunstenaars worden uitgereikt. De uiterste datum voor het indienen van aanvragen is 20 mei 2020.
Kunstenaarswoning op kasteel Plüschow, Duitsland
Het Mecklenburgische Künstlerhaus Schloss Plüschow kent in de periode oktober tot december 2020 vijf werkbeurzen toe aan kunstenaars. De beurs biedt de mogelijkheid om gedurende deze drie maanden te werken in het kasteel Plüschow, waar de kunstenaars de beschikking krijgen over een klein atelier dat alles wat ze nodig hebben. Daarnaast wordt hen een maandelijks salaris van 1.000 euro aangeboden. De aanvraagdocumenten moeten vóór 15 april 2020 per post worden ontvangen en moeten het CV, een portfolio van de kunstenaar en het uit te voeren project bevatten, samen met het aanvraagdocument. Het is niet mogelijk om een aanvraag per e-mail te sturen.
Berlijn Wereldwijde Vrijwilligersstage
Het vrijwilligersstageproject van Berlin Global heeft als doel studenten dichter bij het deelnemen aan de culturele Diplomatie en, door dat te doen, de culturele Diplomatie en het multiculturalisme over de hele wereld te blijven promoten. De stageperiode duurt 2 tot 3 maanden en is gericht op mensen van verschillende achtergronden als onderdeel van hun stageprogramma’s of van het Erasmus+ programma.
Institute of International Education (IIE) Artists Protection Fund
Het Institute of International Education (IIE) in de Verenigde Staten roept kunstenaars van alle disciplines op zich aan te melden voor het Artist Protection Fund (APF). Kunstenaars uit elk land en elke artistieke discipline kunnen zich op elk moment van het jaar aanmelden, op een continue basis. Aanvragen worden beoordeeld op artistieke verdienste, de kwaliteit/potentie van het werk van de aanvrager en de ernst van de bedreigingen waarmee de aanvrager wordt geconfronteerd.