Middelen en oproepen tot voorstellen

Spanje-Ierland Internationale Onderzoeksprijzen 2023
Het Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos FGUMA-UMA, via de Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos van de Universiteit van Málaga, kondigt een nieuwe editie aan van de Spaans-Ierse prijzen van de Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos met als doel het aanmoedigen van onderzoek en het wekken van belangstelling voor de betrekkingen tussen de twee landen in elke academische en wetenschappelijke discipline. Deze prijzen, gesponsord door José Antonio Sierra Lumbreras, zijn bestemd voor docenten, studenten, journalisten en onderzoekers uit de hele wereld en omvatten een prijs van 1000 euro voor het winnende artikel en een tweede prijs van 200 euro voor het op één na beste artikel, waarvan een artikel kan worden gepubliceerd in het tijdschrift TSN voor internationale verspreiding. Bovendien wordt de termijn voor het indienen van papers met negen maanden verlengd.
18/12/2023 — Literatuur
Fotografiewedstrijd Art4Forest
Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Brandweer lanceert de stichting FINNOVA in samenwerking met Casa Mediterráneo de internationale fotografiewedstrijd Art4Forest. Het doel van de wedstrijd is om de uitdagingen en bedreigingen van bosbranden voor de klimaatverandering en het milieu in de kijker te zetten en het publiek ervan bewust te maken.
19/08/2023 — Wetenschap
2e oproep van het Europees Fonds van Festivals voor opkomende kunstenaars - EFFEA
EFFEA biedt opkomende artiesten een platform om hun carrière internationaal te ontwikkelen via festivals. Alle geïnteresseerde festivals in een van de in aanmerking komende landen worden uitgenodigd een aanvraag in te dienen met de opkomende kunstenaar die zij willen zien groeien. De tweede EFFEA-oproep zal ongeveer 50 artistieke residenties ondersteunen van 50 opkomende kunstenaars op 50 toonaangevende festivals in samenwerking met ten minste twee partnerfestivals in verschillende landen. De residentie moet plaatsvinden tussen 1 september 2023 en 31 augustus 2024.
19/06/2023 — Multidisciplinair

Verleden

Wedstrijd: Mannekin Pis kostuum voor het jaar Picasso 2023
Op 8 april 2023 is het 50 jaar geleden dat Pablo Picasso overleed en als onderdeel van de herdenkingsactiviteiten van het Picassojaar schrijft de Spaanse ambassade in België een modeontwerpwedstrijd uit om een nieuw kostuum te ontwerpen voor het Manneken-Pis, het emblematische beeld van de stad Brussel, gebaseerd op het thema van het Picassojaar. Design- en modestudenten en kunstenaars uit Spanje en het buitenland, ouder dan 18 jaar, kunnen deelnemen. Elke ontwerper zal slechts 1 kostuumontwerp voor het Manneken-Pis kunnen indienen onder het concept “Picassojaar”.
31/05/2023 — Design
Beurzen voor de bevordering van vertalingen in vreemde talen
Deze steun heeft als doel de kennis in het buitenland van werken die deel uitmaken van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed van Spanje aan te moedigen en te bevorderen door de kosten van vertaling in een vreemde taal te financieren.
22/05/2023 — Literatuur
Performance workshop met Los Torreznos in Madrid
Ben je kunstenaar en houd je van performance? Ben je bereid om naar Madrid te reizen om een workshop te volgen met Los Torreznos? Dan is dit je kans. In het kader van het Spaanse voorzitterschap van de EU zijn het Spaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking (AECID) en de Spaanse ambassade in België op zoek naar jonge Belgische of Spaans-Belgische artiesten om in de maand september 2023 samen met Los Torreznos gedurende ongeveer twee weken in Madrid een performance-workshop uit te voeren. Tijdens deze periode zullen de artiesten het project “Cultura” instuderen en vervolgens terugkeren naar België waar ze het werk zullen uitvoeren. Als u geïnteresseerd bent, stuur dan vóór 8 mei uw CV naar [email protected].
08/05/2023 — Visuele kunsten
Beurzen voor residenties aan de Koninklijke Academie van Spanje in Rome
De programma’s van deze oproep bieden mogelijkheden voor artistieke creatie en onderzoek voor Spanjaarden, EU-burgers en Latijns-Amerikaanse burgers aan de Spaanse Academie in Rome (RAER).
04/05/2023 — Visuele kunsten
Artistas en el Campus - Universidad Autónoma de Madrid
Het tweede jaar op rij organiseert de UAM het initiatief ‘Artistas en el Campus’ waarbij kunstenaars (X/V/M) een artistiek project maken, in eender welke expressievorm, op basis van een onderzoek dat werd uitgevoerd aan de universiteit. Zowel studenten als niet-studenten zijn welkom. Het idee komt van artist-in-residence en het programma wil ervoor zorgen dat kunstenaars integreren in het culturele, wetenschappelijke en academische leven van de universiteit. Het verblijf zal tot maximum twaalf opeenvolgende weken duren. Aan elk gekozen project wordt een bedrag van vierduizend euro (€ 4000) toegewezen.
03/05/2023 — Multidisciplinair
AC/E-programma voor de internationalisering van de Spaanse cultuur (PICE)
Het AC/E-programma voor de internationalisering van de Spaanse cultuur (PICE) stimuleert en vergemakkelijkt de aanwezigheid van de Spaanse creatieve en culturele sector in het buitenland. Dit programma geeft prioriteit aan opkomende voorstellen uit de creatieve sector die in het buitenland moeten worden gepresenteerd en die de pluraliteit van de huidige cultuur weerspiegelen. PICE bestaat uit drie soorten steun: Bezoekers, Mobiliteit en Verblijf. Deze worden allemaal toegekend door middel van cofinanciering met de begunstigde entiteiten en de inschrijvingen zijn open en doorlopend, met driemaandelijkse resoluties.
30/04/2023 — Visuele kunsten
EUNIC Brussel: coördinator van het culturele project Transpoesie
EUNIC Brussels is het kader waarbinnen de nationale culturele instellingen van de EU, met een permanente aanwezigheid in België, samen met hun netwerken in heel Europa samenwerken bij de ontwikkeling en uitvoering van multilaterale culturele projecten. De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het thematische project van EUNIC Brussel, het poëziefestival Transpoesie. Hij/zij zal de clusterwerkgroep leiden en optreden als projectleider in elke fase van het project. De taken vereisen organisatorische, communicatieve en tijdmanagementvaardigheden, zoals het vermogen om zelfstandig te werken en taken te delegeren aan leden van de werkgroep, vaak onder tijdsdruk. Het festival vindt plaats in de herfst, van 25 september tot en met 31 september. De ontwikkelingsfasen beginnen begin mei (rond 3 mei). Geïnteresseerde kandidaten moeten hun sollicitatie met een e-mailbijlage sturen naar [email protected].
15/04/2023 — Literatuur
4e oproep voor het programma ter bevordering van de vertaling 2022
Acción Cultural Española (AC/E) organiseert in het kader van de Frankfurter Buchmesse 2022, waar Spanje eregast was, een programma ter bevordering van het vertalen, waarvan de vierde editie bedoeld is om auteurs op de internationale markt te helpen verspreiden en de vertaling van Spaanse literatuur te bevorderen. De lijnen van de oproepen tot het indienen van voorstellen zijn als volgt: 1/ Lijn ter bevordering van de vertaling van volledige werken; 2/ Lijn ter bevordering van de vertaling van bloemlezingen; 3/ Lijn ter bevordering van de illustratie van vertaalde boeken.
31/03/2023 — Literatuur
Institute for Artistic Practices 2023
Tabakalera (International Centre for Contemporary Culture) en Artium Museoa (Museum voor Hedendaagse Kunst van Baskenland) hebben een oproep gelanceerd waarin ze op zoek zijn naar kunstenaars die willen deelnemen aan de vierde editie van het Institute of Artistic Practices (JAI). De JAI-kunstschool zal in de zomer haar deuren openen voor dit programma waarin de artistieke praktijk zal centraal staan en waarin onderzoek, productie, perceptie en kritisch werk aangemoedigd zal worden.
24/03/2023 — Multidisciplinair
Artists in Selection - TEA Tenerife Espacio de las Artes
TEA Tenerife Espacio de las Artes heeft via het Fotografiecentrum van Tenerife de inschrijvingen geopend voor ‘Artists in Selection’. Uit die inschrijvingen zullen vijf artiesten gekozen worden die hun werk zullen kunnen tentoonstellen op de 17e Fotonoviembre, het Internationaal Fotografiefestival van Tenerife, dat plaatsvindt in het najaar. ‘Artists in Selection’ is een overzichtstentoonstelling van de kunstenaars (X/V/M) die fotografie, video’s of foto- en videocreaties gebruiken als expressievorm. Uit de inschrijvingen die niet zijn gekozen voor ‘Artists in Selection’ wordt nog een selectie gemaakt voor de ‘Atlántica Colectivas’.
23/03/2023 — Multidisciplinair
ARS Electronica: Nieuwe Europese prijs voor Citizen Science
De Europese Commissie heeft Ars Electronica in Linz uitgekozen om de wedstrijd voor de beste projecten op gebied van Citizen Science te organiseren. De Citizen Science Award omvat een hoofdprijs, twee categorieprijzen en 27 eervolle vermeldingen. Dit jaar reikt de Europese Unie voor het eerst de “European Union Prize for Citizen Science” uit, voor een bedrag van in totaal 100.000€, om initiatieven te bevorderen die onderzoek, innovatie, inzet en creativiteit ten dienste van de samenleving bieden. De prijsuitreiking vindt plaats op het “Ars Electronica Festival” in Linz, Oostenrijk. Het doel van de wedstrijd is om burgers aan te moedigen om deel te nemen aan Citizen Science-activiteiten en het belang ervan te benadrukken. Zowel burgers die betrokken zijn bij wetenschap en onderzoek, als wetenschappers en onderzoekers die betrokken zijn bij de samenleving kunnen hun projecten voorstellen tot 13 maart 2023.
13/03/2023 — Wetenschap
Producers' Academy 2023: een leerlaboratorium voor internationale producenten
Kunstenfestivaldesarts en Cifas slaan de handen in elkaar om Producers’ Academy te organiseren, een evenement dat zal plaatsvinden tussen 17 en 20 mei 2023. Op die leerschool hebben productiemedewerkers, kunstenaars en andere ondernemers uit de culturele sector de kans om over problemen te leren die gepaard gaan met het leven als (kunst)producent. Gastsprekers zoals Bek Berger en Katrien Reist zullen een licht werpen op verschillende aspecten van hun kennis en ervaring. De bezoekers zullen zelf kunnen ontdekken hoe ze waarden zoals samenwerking, empowerment en solidariteit naar de praktijk kunnen vertalen. Er zal ook aandacht besteed worden aan zaken zoals goede en transnationale praktijken. Producers’ Academy is een evenement voor professionele Belgische, Europese en internationale kunstenaars die een goede kennis van het Engels hebben.
06/03/2023 — Stadscultuur
Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen: jaarlijkse vergelijkende onderzoeken 2023 & 2024
Om hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek naar problemen die eigen zijn aan de overzeese gebieden te stimuleren, organiseert deKoninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (KAOW) jaarlijks wedstrijden.
01/03/2023 — Wetenschap
Lena International Short Story Prize 2023
De gemeenteraad van Lena kondigt in samenwerking met het Departement van Cultuur van het Prinsdom Asturië een wedstrijd voor korte verhalen aan. Aan de winnende inzending wordt één prijs van drieduizend euro toegekend.
31/01/2023 — Literatuur
Prinses van Asturië Prijzen 2022
De onderscheidingen zijn bedoeld als erkenning van wetenschappelijk, technisch, cultureel, sociaal en humanitair werk dat op internationaal gebied wordt verricht door personen, instellingen, groepen personen of instellingen, en worden toegekend in acht categorieën: kunsten, sociale wetenschappen, communicatie en geesteswetenschappen, bondgenootschap, internationale samenwerking, sport, wetenschappelijk en technisch onderzoek en literatuur.
15/12/2022 — Multidisciplinair