Middelen en oproepen tot voorstellen

PICE-programma
AC/E’s Programma voor de Internationalisering van de Spaanse Cultuur (PICE) bevordert en faciliteert de aanwezigheid van de Spaanse creatieve en culturele sector in het buitenland, waarbij prioriteit wordt gegeven aan opkomende voorstellen. Het PICE is onderverdeeld in drie ondersteuningslijnen: Bezoekers, Mobiliteit en Residenties. Ze worden allemaal toegekend op basis van cofinanciering met de begunstigde entiteiten en de oproep voor aanvragen is open en doorlopend, met driemaandelijkse resoluties.
31/08/2024 — Multidisciplinair
Culure moves Europe: Tweede oproep voor individuele mobiliteit voor kunstenaars en cultuurwerkers
De individuele mobiliteitsactie helpt kunstenaars en culturele professionals om samen met een partner naar keuze een project uit te voeren in een ander Creative Europe-land. De oproep staat open voor individuele personen en groepen van maximaal 5 personen die projecten willen uitvoeren met een duur van 7 tot 60 dagen voor individuele personen en van 7 tot 21 dagen voor groepen. De subsidie draagt bij in de reis- en verblijfkosten en biedt aanvullende toeslagen afhankelijk van de individuele situatie van de begunstigden.
31/05/2024 — Multidisciplinair
CHARLEROI DANSE
Charleroi Danse organiseert residenties voor choreografen, dansers en performers in haar verschillende ruimtes in Charleroi en Brussel, gespreid over verschillende weken. Er worden coproductiebeurzen toegekend aan een veertigtal voorstellingen van choreografen uit de Federatie Wallonië-Brussel en internationale gezelschappen. Voor deze aanvragen moeten de dossiers worden opgestuurd naar Fabienne Aucant, algemeen en artistiek directeur van Charleroi Danse, via e-mail [email protected].
31/05/2024 — Visuele kunsten

Verleden

Culture moves Europe: derde oproep voor gastheren en gastvrouwen
Deze derde oproep tot het indienen van residenties biedt financiële steun aan als rechtspersoon geregistreerde organisaties en kunstenaars die werkzaam zijn in het gebied van muziek, literatuur, architectuur, cultureel erfgoed, design en mode, beeldende kunst en podiumkunsten. Dankzij deze steun kunnen zij één tot vijf kunstenaars of cultuurprofessionals uit andere Creative Europe-landen ontvangen voor een residentieproject van 22 tot 180 dagen. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn en legaal in een ander Creative Europe land verblijven. De subsidie draagt bij aan de kosten voor het uitnodigen en ontvangen van internationale kunstenaars en culturele professionals.
15/05/2024 — Multidisciplinair
Europese architectuurprijs Philipppe Rotthier 2024: Vernacular architecture
De EPAPR (Europese Prijs voor Architectuur Philippe Rotthier) beloont architecturale, stedelijke en landelijke projecten die architectuur in harmonie met de natuur bevorderen, die de lokale identiteit, geschiedenis en vakmanschap waarderen door gebruik te maken van praktische principes, natuurlijke materialen en duurzame bouwtechnieken, en die in de afgelopen vijf jaar zijn gerealiseerd. Het thema van dit jaar is Vernacular Architecture. De prijs bedraagt 40.000 euro, te verdelen onder meerdere kandidaten. Architecten, stedenbouwkundigen, ambachtslieden en bouwers van over de hele wereld hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de prijs.
30/04/2024 — Architectuur
TRANSPOESIE 2024
TRANSPOESIE 2024, het jaarlijkse poëziefestival georganiseerd door EUNIC Brussel, nodigt je uit om dit jaar deel te nemen aan de viering van poëzie en taalverscheidenheid in Brussel. Het thema van de ingezonden gedichten zal het surrealisme zijn. Er zijn twee manieren om deel te nemen: enerzijds via de publicatie van gedichten (website, tentoonstellingsruimtes… ) en anderzijds via de deelname van dichters met live optredens op TRANSPOESIE-evenementen in Brussel.
24/04/2024 — Literatuur
EXCENARIO AECID-catalogus 2025-2026
Het Spaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking (AECID) heeft een oproep gelanceerd voor voorstellen voor de AECID Excenario Catalogus 2025-2026 voor de programmering van het netwerk van Spaanse ambassades en culturele centra in het buitenland. Voorstellen voor podiumkunsten en muziek kunnen worden ingediend en moeten vóór de datum van indiening in première zijn gegaan. Voorstellen met meer dan zes personen in het artistieke team (musici, acteurs, dansers, etc.) en van amateur-, school- of amateurgroepen of gezelschappen worden niet geaccepteerd.
14/04/2024 — Multidisciplinair
XXV oproep tot het indienen van inschrijvingen Arquia wedstrijd/subsidies
De Arquia Foundation, rekening houdend met de educatieve waarde van praktische kennis van het beroep en geografische mobiliteit, kondigt de XXV editie van de arquia/ scholarships wedstrijd aan, waarmee het 45 beurzen toekent gericht op studenten in de laatste jaren van hun diploma en jonge pas afgestudeerde architecten, voor professionele stages in architectuurstudio’s en culturele instellingen en de sector.
05/04/2024 — Architectuur