Over ons

De Afdeling Cultuur en Wetenschap van de Ambassade van Spanje in België heeft als doel de culturele en wetenschappelijke samenwerking tussen beide landen te ontwikkelen en te versterken. Dit gebeurt door de wederzijdse kennis te bevorderen en de samenwerking en de ontwikkeling van dynamische netwerken tussen professionals en instellingen in beide landen aan te moedigen. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan de Spaanse avant-gardistische kunstuitingen, de ontwikkeling van de creatieve industrie en de verspreiding van de Spaanse wetenschap, innovatie en technologie in België.

SPAIN Arts & Culture is een platform voor de verspreiding van Spaanse culturele en artistieke expressie in België, met de nadruk op culturele, linguïstische en creatieve diversiteit.

Via de jaarlijkse lokale oproep die het open loket wordt genoemd, nodigt de Afdeling kunstenaars, instellingen en andere vertegenwoordigers uit om projecten van culturele en wetenschappelijke samenwerking tussen Spanje en België voor te stellen die in België moeten worden uitgevoerd. Bovendien biedt dit “open loket” verschillende soorten ondersteuning en partnerschap.

Het SPAIN arts & science lab in BELGIUM (LAB) is een multifunctionele ruimte die wordt aangeboden door de Afdeling en die beschikt over een capaciteit waarin 60 personen kunnen zitten. Het LAB dient voor de samenwerking tussen kunstenaars en instellingen rond innovatieve culturele en wetenschappelijke activiteiten in verband met ondernemerschap, de verspreiding van avant-garde kunst en wetenschap, creativiteit en steun voor Spaanse talenten en kunstenaars in België.

De Afdeling onderhoudt een nauwe institutionele coördinatie met het Cervantesinstituut in Brussel, met de Hoge Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek en met de andere Afdelingen en diensten van de Ambassade van Spanje in België, alsook met de kantoren van de autonome gemeenschappen en andere Spaanse instellingen in België, waarbij culturele en wetenschappelijke projecten worden gedeeld en gecoördineerd volgens criteria van sectoraal of geografisch belang.

Meer informatie over de hoofdlijnen van de buitenlandse culturele werking en de wetenschappelijke diplomatie van Spanje vindt u via de volgende links: