Het Spaans als erfgoedtaal

Het Spaans als erfgoedtaal

Het Departement van Onderwijs en Cultuur en Wetenschap van de Spaanse Ambassade en het Instituto Cervantes organiseren een conferentie om het Spaans als erfgoedtaal te promoten.

Spaans als erfgoedtaal is een dag die, in het kader van de viering van de Dag van het Spaans (VN) en de Dag van het Boek en de Auteursrechten (UNESCO), de aandacht vestigt op de culturele, educatieve en wetenschappelijke waarde van deze taal als erfgoedtaal. Deze activiteit is bedoeld om de overheden en de verschillende taalgemeenschappen in België bewust te maken van de noodzaak om de taalkundig-culturele ontwikkeling van erfgoedtaalsprekers te ondersteunen, en om dit onderzoeksgebied te bevorderen.

Professor Francisco Moreno Fernández, een wereldautoriteit op het gebied van het Spaans als erfgoedtaal, zal de openingslezing houden en tijdens de conferentie zullen ook mededelingen, posters en andere audiovisuele presentaties worden gehouden, zodat ervaringen kunnen worden uitgewisseld en het meest recente onderzoek op dit gebied kan worden gedeeld.

De conferentie richt zich tot de academische onderwijsgemeenschap, de onderwijs- en culturele wereld, verenigingen van Spaanssprekenden en hun nakomelingen, erfgoedsprekers, en instellingen, organisaties en personen die geïnteresseerd zijn in het behoud en de ontwikkeling van erfgoedtalen in een migratiecontext.