Honderd jaar Spaanse Ambassade in het Koninkrijk België 1921-2021

  • Erfgoed
  • Brussel
  • vr, 01 januari —
    vr, 31 december 2021
Honderd jaar Spaanse Ambassade in het Koninkrijk België 1921-2021

Dit jaar, 2021, herdenken wij de vriendschap, solidariteit en samenwerking tussen de twee landen, waarbij wij de aandacht vestigen op de mijlpalen, gebeurtenissen en historische figuren die een brug hebben geslagen tussen de twee naties, vanaf de Eerste Wereldoorlog tot nu.

In 2021 herdenken wij de honderdste verjaardag van twee mijlpalen in de bilaterale betrekkingen tussen beide landen: enerzijds de verheffing tot Ambassade van zowel de Spaanse diplomatieke legatie in Brussel, met de daaruit voortvloeiende benoeming van de Markies van Villalobar tot eerste Ambassadeur van Spanje in het Koninkrijk België (op 21 januari 1921), als van de Belgische diplomatieke legatie in Madrid (op 24 januari 1921); en anderzijds de reis van Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Elisabeth van België naar Spanje, van 1 tot 4 februari 1921, uit erkentelijkheid voor de diplomatieke en humanitaire bemiddeling van Spanje ten gunste van het Belgische volk tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Vanaf dat moment is de relatie tussen de twee landen geweven op de gemeenschappelijke draad van vriendschap, solidariteit en samenwerking.

De periode tussen de jaren van de Eerste Wereldoorlog en de eerste naoorlogse jaren is ongetwijfeld een van de meest positieve fasen in de geschiedenis van de bilaterale betrekkingen tussen Spanje en België, dankzij de belangrijke rol die Spanje als neutrale staat heeft gespeeld, en de beslissende rol van D. Rodrigo de Saavedra y Vinent, Markies van Villalobar (Madrid, 1864- Brussel, 1926). Hij zat aan het hoofd van de Spaanse diplomatieke legatie in die periode, en heeft met zijn inzet, toewijding en moed, de solidariteit en het diplomatiek en humanitair engagement van Spanje met België weten te belichamen.

Tijdens de Spaanse burgeroorlog kwamen meer dan 5.000 Spaanse kinderen in België aan, “de kinderen van de oorlog”, die warm werden onthaald door Belgische gezinnen en instellingen. België was ook een gastland voor vele Spanjaarden die verbannen waren vanwege de oorlog en het regime van Franco, zoals Josep Carner i Puig-Oriol, “de prins van de Catalaanse dichters” en Spaans diplomaat die in 1936-1937 op deze ambassade werd gedetacheerd. Hoewel uit verschillende periodes, herdenken wij ook Francesc Ferrer i Guàrdia, een vooraanstaand vrijdenker en voorloper van de moderne pedagogie. Op 5 november van dit jaar is het 110 jaar geleden dat het monument te zijner ere werd opgericht, dat zich nu op de Franklin Rooseveltlaan bevindt, tegenover het hoofdgebouw van de Université Libre de Bruxelles, en dat tot stand kwam dankzij een populaire geldinzameling. In 1990 werd een identieke replica ingehuldigd in het Montjuïc Park, te Barcelona.

In de jaren vijftig en zestig kwamen duizenden Spanjaarden als emigranten naar België op zoek naar levens- en arbeidskansen, en vandaag de dag is België nog steeds een van de aantrekkelijkste landen voor Spanjaarden als we denken aan nieuwe mogelijkheden om in het buitenland te wonen en te werken. Ook de Spaanse toeristische dienst in België viert dit jaar de 70e verjaardag van zijn aanwezigheid in België. Het vormde een fenomeen van groot belang dat heeft bijgedragen tot het weven van een affectieve band tussen België en Spanje. Als hoogtepunt, bezochten in 2019 maar liefst 2,5 miljoen Belgen Spanje (wat bijna 25% van de Belgische bevolking vertegenwoordigt!). Ook het Instituto Cervantes in Brussel is jarig, hij viert de 30e verjaardag van zijn oprichting.

De nieuwe stromen van bezoeken en uitwisselingen van personen, bedrijven en instellingen zijn een weerspiegeling van deze belangengemeenschap die kenmerkend is voor twee moderne samenlevingen, en dit in alle sectoren van de economie, met name in die met de grootste toegevoegde waarde op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie; alsook op cultureel-, wetenschappelijk- en onderwijsgebied.

In samenwerking met onze Belgische tegenhangers worden diverse herdenkingsactiviteiten en evenementen gepland in de verschillende strategische sectoren: ontmoetingen tussen vertegenwoordigers van de twee regeringen, academische symposiums, presentaties, publicaties, eerbetonen, artistieke en wetenschappelijke activiteiten.

Schrijf u in op onze maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het activiteitenprogramma!

Meer informatie

Zie persnota (PDF)