We-Traders, ruil crisis voor stad

We-Traders, ruil crisis voor stad

“Ruil crisis voor stad” is het motto van de We Traders, die op innovatieve manier het leven in de stad willen veranderen.

Ze tonen hun ideeën in een interactieve tentoonstelling die al door vijf landen is gereisd en nu haar eindstation in Brussel heeft bereikt.

Een groep buurtbewoners maakt van braakliggend terrein een openbare ruimte. Eigenaars van stadstuintjes bieden plaats aan werkloze jongeren om hun kleinschalige ondernemingsplannen te testen. Gemeenschappen die ooit onderaan de ladder bengelden, delen nu de lakens uit. Burgers in heel Europa nemen vandaag initiatief om de stedelijke ruimte een nieuwe bestemming te geven. We noemen hen “We-Traders”. Ze herdefiniëren de verhouding tussen waarde, winst en openbaar goed en kunnen medeburgers motiveren om mee op de kar te springen. We-Traders binden de strijd aan met de crisis, zij het in economische, sociale of ecologische aspecten van het leven in de stad. Al deze We-Trades doen de grenzen tussen kopers en verkopers vervagen, en consumenten worden mee producenten.

We-Traders. Ruil crisis voor stad is een project van het Goethe-Institut dat sinds 2013 initiatieven samenbrengt van artiesten, designers, activisten en talrijke andere burgers uit Lissabon, Madrid, Toulouse, Turijn en Berlijn. In 2015 zullen ook initiatieven uit Brussel het We-Traders netwerk vervoegen en hun ervaringen delen. In deze verschillende Europese omgevingen komt de huidige crisis op uiteenlopende wijze tot uiting. Het gaat van financiële problemen en sociale polarisatie tot een gebrek aan burgerzin als gevolg van buitensporige groei. Omdat medebeschikking uitmondt in medebepaling is We-Trading op zulke crisismomenten erg interessant. Een We-Trade bevordert de ecologische, economische en sociale duurzaamheid. Elke burger die actief betrokken is bij ontwikkeling, productie en ruil neemt verantwoordelijkheid op voor wat daaruit voortvloeit.

We-Traders. Ruil crisis voor stad schept een kennis- en productieplatform voor We-Traders vandaag en in de toekomst. Welke methoden pakten goed uit? Kunnen bepaalde elementen elders worden overgenomen? Hoe verloopt de samenwerking tussen privé-initiatief en overheidsinstanties? Ervaringen delen gaat veel vlotter wanneer je niet enkel op de projecten focust, maar ook op de mensen die erachter zitten.

Angelika Fitz en Rose Epple, curatoren

  • Stadscultuur
  • Brussel
  • wo, 04 maart —
    zo, 12 april 2015

Plaats

Venue map

BOZAR, Rue Ravenstein - Ravensteinstraat 23, 1000 Brüssel

Admission

Gratis Inkom

Meer informatie

BOZAR

Credits

PROJECT-
VERANTWOORDELIJKE:
GOETHE-INSTITUT BRUSSEL Susanne Höhn
Projectcoördinatie: Julia Förster / CONCEPT EN
ARTISTIEKE LEIDING: Angelika Fitz (Wenen)
Rose Epple (Berlijn) / COPRODUCTIE:
GOETHE-INSTITUT Lissabon
Madrid
Toulouse
Turijn / CO-CURATOREN: Charlotte Bonduel & Julia Förster (Brussel)
Julia Albani (Lissabon)
Javier Duero (Madrid)
Stéphane Gruet (Toulouse)
Lisa Parola & Luisa Perlo (Turijn)
Kuratorische Beratung Berlin: Sonja Beeck / VORMGEVING TENTOONSTELLING: Alex Valder (Berlijn)

Werktuigen