Spanje en België: een Europese geschiedenis. Honderd jaar Spaanse Ambassade in België 1921-2021

Spanje en België: een Europese geschiedenis. Honderd jaar Spaanse Ambassade in België 1921-2021

De publicatie van het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Europese Unie en Samenwerking gaat een dialoog aan tussen de “hispanobelgas” om de 100ste verjaardag van de Spaanse Ambassade in België te herdenken.

Dit werk, gecoördineerd door Luis Martínez Montes en Sergi Farré, werpt een blik op de geschiedenis en de bilaterale betrekkingen tussen Spanje en België en belicht de mijlpalen, gebeurtenissen en historische figuren die gedurende bijna vijf eeuwen, maar vooral vanaf de Eerste Wereldoorlog tot heden als brug hebben gediend tussen de twee naties, “honderd jaar vriendschap, solidariteit en samenwerking tussen Spanje en België”.

Het werk herdenkt de verheffing tot ambassade in 1921 van de Spaanse diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel en de Belgische vertegenwoordiging in Madrid, en de reis van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin van België naar Spanje in februari van datzelfde jaar als teken van dankbaarheid voor het diplomatieke en humanitaire werk van Spanje ten behoeve van het Belgische volk tijdens de Eerste Wereldoorlog.

“Spanje en België: een Europese geschiedenis. Honderd jaar Spaanse Ambassade in België 1921-2021” brengt een dialoog tot stand tussen “hispanobelgas” van allerlei slag over het verleden en het heden van de bilaterale betrekkingen. Zoals het geval is met dhr. Rodrigo de Saavedra y Vinent, Markies van Villalobar, de eerste Spaanse Ambassadeur in het Koninkrijk België, erkend als “de verdediger van de Belgen” voor zijn inzet voor de verdediging van het Belgische volk tijdens de Eerste Wereldoorlog, de diplomaat en schrijver Josep Carner i Puig-Oriol, “de prins der Catalaanse dichters” en zijn Belgische echtgenote Emilie Noulet, de vrijdenker Francesc Ferrer i Guàrdia, alsook de Belgische families die de meer dan 5.000 Spaanse kinderen tijdens de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) opvingen. En niet te vergeten het grote aantal Spaanse emigranten en arbeiders die, samen met hun gastheren, vandaag de geest van vriendschap en solidariteit tussen België en Spanje weerspiegelen. Onder de “hispanobelgas” die momenteel in het boek aan bod komen onderscheiden we Juliette Duret, hoofd van de filmafdeling van BOZAR (Brussel), Jerry Aerts, voormalig directeur-generaal van het cultureel centrum Singel (Antwerpen), de internationale kunstenaars Ángel Vergara en Oriol Vilanova, de directeur Europese Zaken van Iberdrola in Brussel, Eva Chamizo, en de voorzitster van de Vereniging van Spaanse Wetenschappers in België (CEBE), Mónica Vara.

  • Literatuur
  • Online
  • za, 23 april —
    za, 31 december 2022

Admission

Koop uw exemplaar bij El Corte Inglés en La Casa del Libro.

Meer informatie

Honderd jaar Spaanse Ambassade in België