Open loket

Spain arts, science & culture / Belgium

Open loket voor artistieke, culturele en wetenschappelijke ideeën en samenwerkingsprojecten tussen België en Spanje

De projecten worden geselecteerd in functie van de van kracht zijnde gezondheidssituatie en de voorstellen met een aanvullende digitale component zullen voornamelijk beoordeeld worden.

Waarover gaat het?
Wie komt in aanmerking?
Wanneer verstrijkt de inlevertermijn?
Hoe verloopt de selectieprocedure?

Ik neem deel!