Ciencia con Ñ: kies het wetenschapsboek van het jaar

Ciencia con Ñ: kies het wetenschapsboek van het jaar

De eerste populair-wetenschappelijke literaire wedstrijd in het Spaans van Brussel wordt op de Dag van het Boek gehouden.

De Vereniging van Spaanse Wetenschappers in België (CEBE) roept op tot inzendingen voor de prijs Ciencia con Ñ: kies het populair-wetenschappelijke boek van het jaar. Deze prijs is een erkenning van de inspanningen van wetenschappers die via literatuur de wetenschap dichter bij de maatschappij brengen door middel van toegankelijke taal, metaforen en creatieve beelden die het begrip vergemakkelijken en belangstelling wekken voor wetenschappelijke kennis. De prijs heeft een waarde van 1.000 euro en dekt de reis- en verblijfkosten voor de presentatie van de winnende boeken in het Instituto Cervantes in Brussel.

Deze wedstrijd bestaat uit twee categorieën: boeken die in Spanje zijn gepubliceerd en boeken die in een ander land van de Ibero-Amerikaanse Conferentie dan Spanje zijn gepubliceerd. In beide categorieën moet de eerste editie tussen 2020 en 2022 zijn verschenen.

Eerste fase

In de eerste fase, die loopt tot en met 11 april, kan iedere natuurlijke of rechtspersoon via comunicació[email protected] populairwetenschappelijke boeken in het Spaans voorstellen die aan de vereisten voldoen. Na een daaropvolgende selectie door een interne jury kan op de geselecteerde boeken anoniem en digitaal worden gestemd door iedereen die gebruik maakt van een digitaal platform gedurende een periode van 15 kalenderdagen, van 23 april 2022 tot 8 mei 2022 tot 23.59 uur (CET).

Deze activiteit past in het kader van het gezamenlijke verspreidingslabel SPread Science (Spain Spreads Science), alsmede van het programma EULAT 4 Culture, een Euro-Latijns-Amerikaans initiatief op het gebied van culturele diplomatie dat in juni in Brussel zal plaatsvinden en waarover wij binnenkort verslag zullen uitbrengen.

Oproep tot kandidaatstelling CEBE

  • Wetenschap
  • Brussel
  • vr, 01 april —
    di, 14 juni 2022

Plaats

Venue map

Instituto Cervantes, Av. Louise 140, 1050 Bruxelles

Admission

Kan iedere natuurlijke of rechtspersoon via comunicació[email protected] die loopt tot en met 11 april.

Meer informatie

Oproep tot kandidaatstelling CEBE

Credits

CEBE, Culturele en Wetenschappelijke Dienst van de Ambassade van Spanje in België, Instituto Cervantes en Stichting Ramón Areces

Werktuigen